Thứ Năm tuần 29 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 3:14-21

 


Tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha.  (Ê-phê-xô 3:14)

 

          Tại giáo hội Ê-phê-xô thế kỷ I, một cộng đoàn gồm những người Do-thái lẫn Hy-lạp, cầu nguyện là một phần thuộc nhịp sống hằng ngày.  Nhưng đối với cả hai nhóm, việc cầu nguyện cùng Thiên Chúa là “Cha” lại là một điều mới mẻ.  Có lẽ người Hy-lạp sẽ nghĩ tới các vị thần của họ là quyền năng nhưng ở mãi trên cao.  Còn những người Do-thái thì liên hệ với Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng quyền uy với thái độ sợ hãi đầy tôn kính.  Cho nên khi thánh Phao-lô, một người Do-thái, sử dụng từ Hy-lạp pater để nói về Thiên Chúa, thì ai cũng ngỡ ngàng.  Vậy ngài có ý nói gì?

          Làm vang vọng lên lời giảng của Chúa Giê-su về kinh Lạy Cha, thánh Phao-lô đã cố gắng trình bày một sự hiểu biết mới về Thiên Chúa:  Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc chúng ta như người cha yêu thương chăm sóc con cái mình.

          Qua cuộc đởi, Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ hãy đến với Thiên Chúa là Abba, hoặc “ba” của họ.  Chúa Giê-su đã khiến họ phải ngạc nhiên qua những cuộc tâm sự của Người với Thiên Chúa, và Người khuyến khích họ cũng hãy làm như vậy.  Tại Bêtania, trước mộ anh bạn La-da-rô, Chúa Giê-su đã cầu nguyện:  “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con.  Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con” (Gio-an 11:41-42).  Trong cơn hấp hối trước khi bị bắt tại vườn Ghết-sê-ma-ni, Người đã kêu lên:  “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự”  (Mác-cô 14:36).

          Chính trong tinh thần này mà thánh Phao-lô đã mô tả việc “quỳ gối trước mặt Chúa Cha” (Ê-phê-xô 3:14).  Cũng chính trong tinh thần này mà bạn sẽ nói với Chúa hôm nay.  Thật khó có thể nghĩ rằng Thiên Chúa toàn năng lại đích thân và đầy tình cảm chăm sóc cho bạn như một người cha, nhất là theo kinh nghiệm sống trong gia đình ai mà chẳng mong muốn được chăm sóc như vậy.  Nhưng bạn không cần phải tự thuyết phục mình về chân lý ấy.  Bạn hãy xin Chúa thuyết phục bạn.

          Lần tới khi bạn đọc kinh Lạy Cha, hãy ngừng lại ở từ “Cha”.  Hãy để chân lý này thấm vào tâm hồn bạn.  Hãy để lòng ngưỡng mộ và cảm tạ vì chân lý này bao phủ bạn.  Thiên Chúa là Cha của bạn.  Bạn được dựng nên theo hình ảnh Người.  Bạn thuộc về gia đình Người.  Rồi bạn tiếp tục ở lại trong phần tiếp theo của kinh Lạy Cha.  Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn đang ngồi cùng Thiên Chúa là Cha của bạn, rồi nói lên những lời kinh.  Hãy tưởng tượng ra cái nhìn đầy yêu thương trong mắt Người khi Người nhậm lời cầu nguyện của bạn.  Hãy tưởng tượng Người vui sướng biết bao khi nghe những lời này thốt ra từ thâm tâm bạn.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã để con được nghỉ ngơi trong sự chăm sóc đầy yêu thương của Cha”.