Thứ Tư tuần 29 Thường niên

Suy niệm (Thánh Vịnh) I-sai-a 12:2-6

 

Tôi tin tưởng và không còn sợ hãi.  (I-sai-a 12:2)

 

          Tin tưởng.  Đó là điều tất cả chúng ta đều muốn và cần có.  Nhưng đâu là nguồn tin tưởng của chúng ta?  Người đời thì bảo rằng nguồn gốc tin tưởng là do con người chúng ta cũng như điều chúng ta có thể làm được.  Nhưng là Ki-tô hữu, chúng ta tin rằng nguồn tin tưởng của chúng ta là chính Chúa và chính những điều Chúa đã làm cho chúng ta.

          Trong Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay, ngôn sứ I-sai-a tuyên bố rằng ngài tin tưởng “bởi vì Đức Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi” (12:2).  Rồi trong bài đọc 1, thánh Phao-lô bảo rằng chúng ta tin tưởng nhờ tin vào Chúa Giê-su (Ê-phê-xô 3:12).  Đúng thế, chúng ta dễ nói rằng lòng tin tưởng của mình đến từ Thiên Chúa.  Nhưng làm sao chúng ta có thể giúp cho chân lý thiêng liêng này ảnh hưởng trên lối sống hằng ngày của chúng ta?  Sau đây là một số đề nghị.

          Lòng tin tưởng đích thực của chúng ta hệ ở điểm hiểu biết sâu xa rằng chúng ta có một Cha trên trời yêu thương chúng ta và luôn ở với chúng ta.  Chúng ta có thể nương tựa vào Người trong mọi lúc, rồi tin rằng Người sẽ ban cho chúng ta mọi sự chúng ta cần.  Vậy bạn hãy cố tập thói quen cảm tạ Chúa về tình thương và lòng trung thành của Người.  Càng ý thức bộc lộ lòng cảm tạ biết ơn, bạn càng trở nên tin tưởng hơn rằng Chúa luôn luôn đáp trả bạn.

          Khi mọi sự suông sẻ thì chúng ta dễ cảm thấy tin tưởng.  Nhưng khi chúng ta phải đối phó với thử thách mà không biết phải làm thế nào, thì lòng tin tưởng của chúng ta có thể dễ dàng bị lung lạc.  Lại nữa, bạn có thể sẽ ý thức quyết định phó thác tình huống cho Chúa.  Mặc dù bạn có thể cảm thấy chẳng có gì khác xảy đến, mặc dù bạn không còn phó thác nữa, nhưng cứ tiến tới.  Chúa thấy rõ đức tin của bạn và Người sẽ có cách cho bạn thấy Người vẫn ở với bạn để giúp đỡ và dẫn dắt bạn.

          Cuối cùng, bạn có thể xây dựng lòng tin tưởng nơi Chúa bằng cách nhớ lại những câu chuyện Chúa luôn trung thành trong Kinh Thánh và cuộc đời các vị thánh.  Bạn hãy nhớ Thiên Chúa đã ngăn đôi Biển Đỏ khi dân Ít-ra-en bị dồn đến chân tường là bờ biển.  Bạn hãy nhớ Thiên Chúa đã giúp đỡ Đa-vít đánh bại Gô-li-át (1 Sa-mu-en 17:46).  Bạn hãy nhớ Mẹ Têrêxa Calcutta đã phấn đấu với bao nhiêu nghịch cảnh để tiếp tục chăm sóc cho những người nghèo nhất trong các người nghèo.  Bạn hãy tự nhủ:  “Chúa đã giúp đỡ họ thì Người cũng sẽ giúp đỡ tôi”.

          Không bao giờ chúng ta có thể cạn kiệt sức mạnh và lòng can đảm Chúa ban cho.  Vậy bạn hãy tin tưởng rằng mình có thể cậy trông vào Đấng sẽ ban cho bạn mọi sự cần thiết!

 

          “Lạy Cha, Cha là sức mạnh của con!”