Chúa Nhật tuần 30 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:46-52

 

Anh ta bắt đầu kêu lên.  (Mác-cô 10:47)

 

          Anh Ba-ti-mê đã hoàn toàn cho thấy rõ điều này, là          khi chúng ta thực sự muốn điều gì thì chúng ta sẽ dẹp bỏ mọi trở ngại để đạt tới đích.

          Anh Ba-ti-mê đã khắc phục sự phản đối của đám dân chúng cố gắng không cho anh đến gần để gặp Chúa Giê-su.  Anh muốn được chữa lành, nên sẽ chẳng có gì ngăn cản được anh.  Cũng thế, những “đám dân chúng” của thế giới này dường như cũng muốn giữ chúng ta xa cách Chúa Giê-su và không cho chúng ta lãnh nhận sự tiếp xúc chữa lành của Người.  Họ bảo chúng ta hãy bằng lòng với con người hiện tại của mình.  Họ nói:  “Chúa Giê-su không giúp bạn đâu, cho nên tốt nhất cứ giữ nguyên tình trạng hiện thời của bạn đi”.

          Khó khăn là những gì thế gian đề nghị đều có thể làm cho chúng ta không yên tâm, chưa được trọn vẹn, luôn tìm kiếm, luôn mong mỏi điều tốt nhất để chúng ta được hạnh phúc.  Rất thường tình những ước ao được sự bình an và tình yêu của Chúa trở thành những giây phút thoáng qua đã bị giập tắt do ảnh hưởng của dân chúng.

          Mỗi ngày và qua những cách nào đó, chúng ta phải đối mặt với sự chống đối tương tự như những gì anh Ba-ti-mê đã phải đối mặt.  Anh bị quấn chặt trong một cái “áo choàng” của sự thoải mái (Mác-cô 10:50).  Đám đông bảo anh hãy ở yên và bằng lòng với sự mù lòa của anh.  “Ông Giê-su không thể giúp đỡ anh đâu;  anh không xứng đáng để Người dành thì giờ cho anh”.  Nhưng Ba-ti-mê đã quá tuyệt vọng rồi.  Anh từ chối không muốn nghe lời đám đông.  Kết quả là Chúa Giê-su đã nghe tiếng anh kêu, nên Ba-ti-mê vui mừng vất áo choàng lại và chạy đến nơi Chúa Giê-su có thể bao bọc anh trong tình yêu Thiên Chúa.

          Bạn hãy theo gương anh Ba-ti-mê nhé!  Đám đông dân chúng của thế gian này muốn lấy đi tất cả thời giờ của bạn, nhưng bạn không cần phải đi theo họ.  Hôm nay cũng như mọi ngày, bạn đều có thể vất lại “áo choàng” của thoải mái mà chạy tới gặp Chúa Giê-su (Mác-cô 10:50).  Hãy để Người quấn bạn trong cái áo choàng của ân sủng và chữa lành.

          Bạn hãy nhớ kỹ điều này:  đang khi đám đông của thế gian muốn giữ bạn lại không cho bạn gần Chúa Giê-su, thì cũng có những đám đông các môn đệ muốn đi theo Chúa.  Họ có thể giúp đỡ bạn trưởng thành trong đức tin.  Bạn hãy kiếm những người cùng cầu nguyện với nhau.   Hãy kiếm một lớp học hỏi Kinh Thánh.  Hãy tham gia với những người phục vụ người nghèo khổ.  Hãy có chung quanh bạn những người cùng chia sẻ ước ao gặp Chúa Giê-su.  Hãy cùng với họ bước theo Chúa Giê-su “trên con đường Người đi” (Mác-cô 10:52).

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt con để con nhận ra các môn đệ Chúa chung quanh con”.