Thứ Năm, ngày 1 tháng 11

Lễ các Thánh Nam Nữ

 

Suy niệm Khải Huyền 7:2-4, 9-14

 

Tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm xuể.  (Khải Huyền 7:9)

 

          Phải làm gì để phong hiển thánh cho một người?  Giáo Hội có một cuộc điều tra đầy đủ trước khi tuyên bố một người là đang vĩnh viễn ở trên thiên đàng và xứng đáng được mọi người tôn kính.  Người ta cứu xét các tác phẩm của người ấy.  Người ta tìm kiếm những phép lạ.  Người ta đòi những người làm chứng như bạn bè, gia đình và các nhân chứng khác.  Người ta còn chỉ định một “luật sư của ma quỷ” có nhiệm vụ biện minh chống lại việc phong hiển thánh, để mọi sự được chắc chắn.  Khi hội đủ tất cả những điều kiện ấy, Đức Giáo Hoàng mới tuyên bố người đó là một vị Hiển Thánh, người mà mọi tín hữu đều có thể coi như một gương mẫu nói lên sự thánh thiện.

          Nhưng bạn đừng để cho cuộc điều tra gắt gao này gây ấn tượng không tốt cho bạn.  Có thêm rất nhiều người nam nữ đang ở trên thiên đàng lúc này, hát bài ca khải hoàn mà các vị Hiển Thánh đang hát.  Đó là những vị thánh vô danh được gọi là các thánh nam nữ chúng ta mừng kính hôm nay.  Có hằng triệu vị thánh như vậy trải qua nhiều thế kỷ và nhiều thế hệ kể từ khi Giáo Hội khai sinh.

          Vậy phải làm sao để trở nên một vị thánh?  Bạn cứ nhìn chung quanh thì sẽ thấy.  Hãy nghĩ đến những người đã giúp bạn được hứng khởi do lòng yêu mến Chúa Ki-tô của họ.  Hãy nghĩ đến những người có nhiệt tâm phục vụ làm cho tâm hồn bạn cảm động.  Hãy nghĩ đến những người dường như luôn được thư thái bình an.  Hãy nghĩ đến những người làm cho bạn muốn hăng say trong đức tin.  Những người như vậy chính là những ân huệ Chúa ban.  Họ khích lệ chúng ta và giúp chúng ta đưa mắt hướng về thiên đàng.

          Hôm nay là ngày để cảm tạ Chúa vì những phúc lành là những vị thánh này đã hiện diện trong đời bạn.  Đó cũng là ngày để bạn suy nghĩ về những hiệu quả của bạn trên những người khác.  Có thể bạn không cho mình là một vị thánh, nhưng chứng từ của bạn có thể tạo nên những thay đổi.  Chúa Giê-su nói rằng bất cứ ai có tinh thần nghèo khó, có lòng thương xót, trong sạch tâm hồn, hoặc sống hòa thuận, đều được chúc phúc.  Rồi sự thánh thiện luôn luôn trổi vượt.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa về những vị thánh Chúa đã đưa vào đời sống con.  Lạy Chúa, con muốn tham gia vào đoàn người thật đông đảo trên thiên đàng”.