Thứ Ba tuần 31 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 2:5-11

 

Đức Giê-su Ki-tô là Chúa.  (Phi-líp-phê 2:11)

 

          Câu Kinh Thánh ngắn gọn này đã làm thay đổi hằng triệu tâm hồn suốt hai ngàn năm qua.  Vậy có gì đặc biệt đến thế?  Đó là câu tóm kết toàn bộ sứ điệp Ki-tô giáo và sứ điệp này luôn gây phấn khởi hôm nay cũng như thời thánh Phao-lô.  Chúa Giê-su Ki-tô đã sống lại từ kẻ chết, Người đang sống và muốn thống trị chúng ta với tư cách là Chúa đầy lòng thương xót, uy quyền, yêu thương và kiên nhẫn.

          Cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết cho Đức Giáo Hoàng và nhân viên trong Vatican, đã nói rằng khi sứ điệp này được công bố cách giản dị và rõ ràng, thì nó sẽ đưa người ta “tiếp cận thẳng với Chúa Ki-tô và giúp họ cảm nghiệm được sức mạnh của Thần Khí Người”.  Sứ điệp ấy cho họ cơ hội “đổi mới bí tích Rửa tội của họ, ý thức lựa chọn Chúa Ki-tô làm Chúa và Đấng Cứu Độ của riêng họ, và tích cực dấn thân vào đời sống Giáo Hội” (Bài giảng mùa Vọng, 2 tháng 12, 2005).

          Hầu hết chúng ta đều đã được rửa tội và lãnh nhận những bí tích khai tâm khi còn nhỏ.  Có thể chúng ta chẳng khi nào nghe sứ điệp Ki-tô giáo được công bố theo cách thức đòi chúng ta phải đáp lại như một người trưởng thành.  Nhưng đó lại là tất cả mục tiêu của việc rao giảng Tin Mừng, nghĩa là mời gọi chúng ta hãy đón nhận sứ điệp ấy.

          Mặc dù bạn đã theo Chúa nhiều năm, nhưng sứ điệp này vẫn có sức mạnh thúc giục tâm hồn bạn và giúp bạn dấn thân phục vụ Chúa một cách mới mẻ.  Vậy bạn hãy dành chút thì giờ suy nghĩ về những gì Thiên Chúa đã làm cho bạn qua Chúa Giê-su.  Đây là tóm lược thật ngắn sứ điệp ấy:

          Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta trong tình yêu, tiếp tục yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta sa ngã phạm tội.  Thay vì bỏ mặc chúng ta làm nô lệ cho tội lỗi, Người đã quyết định cứu thoát chúng ta.  Vậy Người đã sai Chúa Giê-su đến cứu chúng ta bằng cách thí mạng sống mình chết trên thập giá.  Giờ đây sống lại từ kẻ chết, Chúa Giê-su ban cho chúng ta cơ hội để cho Người làm Chúa chủ trị chúng ta.  Người mời gọi chúng ta bước vào một tương quan yêu thương, nhờ đó Thần Khí của Người tiếp tục giải thoát chúng ta.

          Vậy hôm nay bạn hãy ở lại trong những chân lý này.  Hãy nói với Chúa Giê-su rằng bạn muốn Người làm Chúa trong đời sống của bạn.  Bạn còn có thể viết xuống việc cam kết này như một lời thề nguyền với Người nữa.

          Mỗi ngày chúng ta đều đối mặt với một sự lựa chọn:  tôi có sống dưới vương quyền của Chúa Giê-su không?  Ước gì chúng ta luôn đáp lại với lời thưa quả quyết xin vâng!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa là Chúa và là Đấng Cứu Độ.  Xin giúp con lập đi lập lại lời thưa xin vâng với Chúa”.