Thứ Bảy tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 16:9-15

 

Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn.  (Lu-ca 16:10)

 

          Nếu đọc những lời này trong mạch văn của bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể thấy Chúa Giê-su coi tiền bạc là rất ít quan trọng.  Có thể chúng ta thấy điều ấy khó chấp nhận được.  Vậy nhiều người trong chúng ta mỗi ngày phải vất vả kiếm sống thì sao?  Có phải điều này có nghĩa là Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy ngưng làm việc để ổn định tài chánh không?  Điều ấy có thể không sao đối với một người như thánh Phanxicô Átxixi, nhưng những người lo kiếm sống như chúng ta thì phải tích cực hơn!

          Quả thực Chúa Giê-su không muốn nói những lời này với hết mọi người.  Chúa không đề nghị tất cả chúng ta phải khấn giữ đức khó nghèo, nhưng Người muốn chúng ta phải xét kỹ lại cái nhìn của chúng ta về tiền bạc.  Người muốn chúng ta thấy rằng tự nó, tiền bạc không phải là cái gì xấu xa nhất trên cõi đời, cũng không phải là vấn đề không đáng quan tâm.  Nhưng Chúa dạy chúng ta rằng tiền bạc chỉ là thứ yếu khi so sánh với mục đích cốt lõi là hãy làm vinh danh Thiên Chúa và giúp người khác biết Chúa Giê-su.

          Theo ý nghĩa thực dụng, điều này có nghĩa là tiền bạc phải thích nghi với toàn bộ cuộc sống Ki-tô hữu.  Cùng với những điều khác Chúa ban cho chúng ta, tiền bạc là thứ chúng ta có thể sử dụng như phương tiện để đạt mục đích lớn lao hơn.  Bằng cách cẩn thận tiêu pha và dành dụm, chúng ta có thể sử dụng tiền bạc như phương tiện để tôn vinh Thiên Chúa.  Chúng ta có thể tự nguyện hơn khi dâng cúng cho những tổ chức xây dựng Nước Thiên Chúa.  Đồng thời bằng cách chống lại cám dỗ quá coi trọng tiền bạc, chúng ta không để cho thái độ coi trọng ấy trở thành cái lưới lôi kéo chúng ta xa Chúa Giê-su.

          Nếu bạn đang phải đối phó với khó khăn tài chánh, hãy biết rằng Chúa Giê-su đang ở với bạn và Người muốn hướng dẫn bạn cũng như giúp bạn bớt lo lắng.  Hãy nghĩ đến những cách Người đã chăm sóc bạn trong quá khứ.  Hãy hình dung Chúa đang ở trên thánh giá, và hãy nhớ lại tình yêu vô biên của Chúa dành cho bạn.  Hãy biết rằng Người không khi nào bỏ rơi bạn đâu.  Hãy để bình an của Chúa tràn đầy tâm hồn bạn, đừng lo lắng về ngày mai, vì Người sẽ có mặt ở đó để giúp đỡ bạn, như Người đang ở đây hôm nay.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp đỡ con biết sử dụng tài chánh cách khôn ngoan.  Xin giải thoát con khỏi âu lo về tương lai và giúp con biết quảng đại đốivới những người thiếu thốn”.