Chúa Nhật tuần 32 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 12:38-44

 

Bà góa nghèo này  (Mác-cô 12:43)

 

          Chúng ta thử làm một bài tập Kinh Thánh về các bài đọc hôm nay.

1.  “Chúa nâng đỡ cô nhi ___________”  (Thánh Vịnh 146:9).

2.  Người đàn bà đã giúp đỡ ngôn sứ Ê-li-a trong bài đọc 1 hôm nay thường được gọi là “__________ thành Xa-rép-ta”  (Lu-ca 4:26).

3.  Người đàn bà trong bài Tin Mừng hôm nay đã bỏ hai đồng tiền kẽm vào thùng tiền Đền Thờ là một _______  (Mác-cô 12:42).

          Nếu bạn trả lời đó là “bà góa” hay “quả phụ” cho cả ba câu hỏi thì bạn trả lời đúng.  Từ thời bà Rút và Na-ô-mi cho đến bà góa già trong bài Tin Mừng hôm nay, các bà góa đều đóng vai trò quan trọng trong Kinh Thánh.  Cùng với các cô nhi, họ bị coi là những người dễ bị tổn thương nhất.  Chính vì họ khiêm nhường, thiếu thốn và không có uy quyền nên Thiên Chúa đặc biệt yêu thương họ.  Cũng vì vậy, Thiên Chúa truyền cho chúng ta phải đối xử đặc biệt với họ.

          Vị liệt nữ trong bài Tin Mừng hôm nay không có gì để cho người khác.  Bà không có tiền bạc, không địa vị xã hội, không có ảnh hưởng để giúp đỡ người khác.  Có lẽ bà cũng quá lớn tuổi đến nỗi không chăm sóc nổi con cái hoặc làm những công việc của đàn ông như sửa chữa đồ dùng trong nhà.  Mọi điều người khác có thể làm giúp bà, đó là chăm sóc bà, bảo vệ bà và hết lòng kính trọng đối xử với bà.

          Chúa Giê-su dường như có lòng yêu thương đặc biệt các bà góa.  Người đã chuyển lộ trình để đến cho con trai của một bà góa cô đơn được sống lại (Lu-ca 7:11-17).  Để dạy chúng ta cầu nguyện, Người kể câu chuyện về một bà góa kiên nhẫn xin quan tòa minh xét cho bà (18:1-8).  Rồi Người bảo các môn đệ hãy nhận biết lòng quảng đại của bà góa trong Đền Thờ.

          Chúa Giê-su truyền cho chúng ta cũng phải đặc biệt chăm sóc cho các bà góa, cùng với các ông góa bụa, các cô nhi, những người dễ bị thương tổn, những người thiếu thốn.  Một số người sống như là sợi chỉ treo mành, nên họ cần chúng ta giúp đỡ.  Hơn nữa, chăm sóc cho những người được Chúa yêu thương cũng có sức mạnh giúp chúng ta thoát khỏi tính ích kỷ, kiêu căng và tự mãn.  Sự chăm sóc ấy dạy chúng ta biết phục vụ như Chúa Giê-su đã phục vụ.  Sau hết, sự chăm sóc ấy có thể là điều sẽ cứu độ chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con biết yêu thương các cô nhi quả phụ, không chỉ bằng ý nghĩ đầu óc, nhưng bằng đôi tay của con”.