Thứ Ba tuần 32 Thường niên

Suy niệm Ti-tô 2:1-8, 11-14

 

Sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này.  (Ti-tô 2:12)

 

          Thư gửi ông Ti-tô là một bức thư “mục vụ”.  Bạn hãy coi thư này như một tập “cẩm nang” hoặc tập “chỉ dẫn sử dụng” dành cho các Ki-tô hữu thế hệ thứ hai.  Các tín hữu này đã không được tận mắt nhìn thấy Chúa Giê-su và hầu như chẳng bao giờ gặp mặt mười hai tông đồ.  Thay vì đặt nặng phần giáo lý, thư này cùng với thư thứ nhất và thứ hai gửi ông Ti-mô-thê đã dạy Ki-tô hữu hãy sống cách nào để phản ánh đức tin của họ vào Chúa Giê-su.

          Bài đọc 1 hôm nay kêu gọi các tín hữu hãy “sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này” (Ti-tô 2:12).  Phải, chỉ có vậy thôi.  Nhưng giờ đây thì sao?  Đối với chúng ta, sống như thế nghĩa là gì?  Chúng ta hãy xem.

          Sống chừng mực nghĩa là sống vừa phải và quân bình, chứ không thái quá hay bất cập.  Dĩ nhiên điều này có thể áp dụng vào việc ăn uống của chúng ta và chúng ta cần phải đều hòa trong lãnh vực này.  Nhưng ngày nay, sự chừng mực cũng phải kể luôn cả việc sử dụng thì giờ cho mạng lưới, điện thoại nữa.  Rồi vì chúng ta đang sống trong một văn hóa duy vật, nên chúng ta cần phải xét lại việc mua đồ, phải cẩn thận đừng để mình vướng vào cái vòng mua những thứ chúng ta thực sự không cần đến.

          Sống công chính là sống cho đúng nghĩa, luân lý đứng đắn và tuân theo điều răn của Chúa.  Sống công chính cũng gồm việc yêu thương tha nhân giống như người Sa-ma-ri nhân hậu đã sống (Lu-ca 10:29-37).  Ngày nay những phức tạp của công ăn việc làm và đời sống gia đình làm chúng ta quá bận rộn đến độ không còn nhận ra những kẻ thiếu thốn đang sống chung quanh.  Nhưng sống công chính nghĩa là bước ra khỏi những quan tâm về bản thân để chăm sóc cho những người đang đau khổ.

          Người đạo đức là người dấn thân cho Chúa.  Họ tìm cách làm đẹp lòng Chúa trong lời nói cũng như hành động.  Ngày nay nhiều người cảm thấy quá bận bịu đến nỗi không dành được thời giờ cho Chúa nữa.  Nhưng một người đạo đức coi việc tham dự Thánh lễ Chúa Nhật và thời giờ cầu nguyện hằng ngày là những ưu tiên.  Một người đạo đức biết đó là một trong những cách tốt nhất để củng cố mối tương quan của họ với Chúa.

          Tất cả chúng ta đều muốn sống đức tin.  Chúng ta chỉ cần tỉnh thức trước những cám dỗ đặc biệt trong thời chúng ta đang sống.  Thực ra mọi thời đều có những thách đố riêng.  Nhưng nếu mở mắt và chú mục vào Chúa, chúng ta có thể sống cuộc đời thánh thiện ngay cả hôm nay nữa.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con sống làm sao cho người khác nhận biết Chúa”.