Thứ Bảy tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 18:1-8

 

Phải cầu nguyện luôn.  (Lu-ca 18:1)

 

          Kiên trì thì sẽ được.  Kiên trì sẽ thành công khi chúng ta phải vất vả học một kỹ năng mới.  Kiên trì sẽ thành công khi chúng ta tiếp tục ăn kiêng.  Và kiên trì đã thành công đối với bà góa trong dụ ngôn Chúa Giê-su kể:  cuối cùng rồi ông quan tòa bất chính cũng xử để bênh vực cho bà.

          Chúa Giê-su kể dụ ngôn này để khích lệ chúng ta hãy kiên trì khi cầu nguyện, thậm chí cả khi chúng ta không thấy được kết quả ngay lập tức.  Người hứa rằng sự kiên trì của chúng ta sẽ được toại nguyện, đôi khi theo những cách thức chúng ta không nhận ra được.  Đây là một số cách thức có thể xảy ra:

          Trước hết, càng cầu nguyện lâu hơn, chúng ta càng mở lòng hơn để đón nhận ơn Chúa, ơn có thể biến đổi tâm hồn chúng ta.  Khi bạn tập thói quen trung thành cầu xin, Chúa có thể sử dụng thì giờ dài lâu ấy để huấn luyện bạn.  Khi bạn mở lòng đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa (đây là một định nghĩa hay về việc cầu nguyện), tâm hồn bạn sẽ nhạy cảm hơn và bạn bắt đầu nhìn mọi sự theo nhãn quan của Chúa chứ không theo cái nhìn của bạn.  Bạn phát huy được viễn tượng của thiên đàng để giúp bạn nâng cao và điều chỉnh cái nhìn trần thế của bạn.

          Điều nói trên giúp đưa đến một hiệu quả khác của việc kiên trì cầu nguyện.  Nếu bạn không được nhậm lời như bạn trông đợi, thì bạn sẽ không coi đó là một thất bại về phía Chúa.  Thay vì thắc mắc tại sao Chúa không nhậm lời bạn cầu xin, bạn sẽ bắt đầu lắng nghe Chúa.  Tư thái này giúp bạn hiểu rõ hơn về điều bạn đang cầu xin.  Nó cho bạn những soi sáng mới giúp thay đổi cách thức bạn đang cầu nguyện.

          Sau cùng, khi bạn “cầu nguyện luôn”, bạn sẽ chuyển đổi từ việc chú tâm vào chính điều cầu nguyện sang chú tâm vào chính Chúa luôn mở rộng bàn tay ban cho bạn.  Như vậy bạn sẽ dễ dàng có thể thoát ra khỏi tình huống và để cho Chúa lo liệu.

          Chúa không điếc, cũng chẳng vô cảm đâu.  Người lắng nghe mọi lời cầu xin của chúng ta.  Tai Người và trái tim Người luôn mở để đón nhận chúng ta.  Chân lý kỳ diệu này bảo chúng ta rằng chúng ta có kêu cầu danh Người bất cứ khi nào chúng ta cần, ngay cả khi chúng ta “quấy rầy” Người hoài.  Rồi những lời cầu xin của bạn không cần phải văn chương chải chuốt.  “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa chữa lành chồng của con”.  “Lạy Cha, con chạy đến với Cha, xin Cha đem đứa con gái của con trở về với Cha!”  Bạn chỉ cần nói giống như vậy thôi.

          Khi cầu nguyện như vậy, bạn hãy tưởng tượng Chúa Giê-su đang chú ý lắng nghe bạn với ánh mắt quan tâm và đầy yêu thương.  Hãy để Chúa thuyết phục bạn là Người đang nhậm lời bạn cầu xin theo cách của Người và theo kế hoạch của Người.

          Vậy bạn hãy kiên trì cầu nguyện!  Hãy để những lời cầu xin của bạn thay đổi những người chung quanh cũng như chính tâm hồn bạn nữa.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa nhậm lời chúng con!”