Thứ Hai tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:1-6

 

Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã;  nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã.  (Lu-ca 17:1)

 

          Có khi nào bạn nhận thấy trẻ em quan sát người lớn rất kỹ không?  Chúng luôn bị thu hút và học hỏi từ những gì nhìn thấy, điều xấu cũng như điều tốt.  Đúng như người ta vẫn nói:  trẻ con học những gì chúng đang sống.  Chúng học làm điều chúng nhìn thấy cha mẹ làm, chứ không hẳn những gì cha mẹ bảo chúng làm.

          Nhưng không phải chỉ trẻ em mà thôi đâu.  Tất cả chúng ta đều biết thật khó mà tránh tụ tập nói hành nói xấu người khác khi chúng ta nghe người ta nói, hoặc dễ bị cám dỗ hùa theo những phê bình từ truyền thông xã hội.

          Do đó Chúa Giê-su cảnh giác chúng ta về việc làm cớ cho người khác phạm tội do gương xấu của chúng ta.  Người khác nhìn chúng ta.  Chứng từ của chúng ta rất quan trọng.  Chỉ một gương mẫu tiêu cực của chúng ta thôi cũng đủ làm cho người khác lấy cớ biện minh cho tội lỗi của họ.  Nhưng nếu một gương xấu có hậu quả mạnh mẽ như vậy, thì bạn thử tưởng tượng một gương sáng có thể còn mạnh mẽ hơn biết bao!

          Vậy vấn đề quan trọng không chỉ là chúng ta phải tránh những cách cư xử có thể làm cho người ta phạm tội.  Nhưng hơn thế nữa, chúng ta cần trở thành gương sáng tốt để giúp người ta nên thánh thiện.  Đó chẳng phải là điều Chúa Giê-su đã làm sao?  Đời sống cầu nguyện của Chúa đã thu hút đến nỗi các môn đệ Người tới xin Người:  “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lu-ca 11:1).  Khi Chúa đuổi những kẻ đổi tiền ra khỏi Đền Thờ, dân chúng “say mê nghe Người” (19:48).  Rồi khi Chúa từ chối không kết án người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, thì những kẻ tố cáo chị đã “kẻ trước người sau” bỏ đi vì họ nhận biết mình là kẻ tội lỗi (Gio-an 8:9).

          Thánh Phao-lô có lần viết:  “Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Ki-tô” (1 Cô-rin-tô 11:1).  Đó cũng là mục tiêu của bạn.  Khi bạn bắt chước Chúa Giê-su, gương sáng của bạn sẽ thúc đẩy người ta khao khát Chúa.  Họ sẽ nhận ra Chúa Ki-tô phản ánh qua hành động và cách xư xử của bạn, rồi việc ấy sẽ thúc giục chính họ đi tìm Chúa.  Khi bạn dành thì giờ để cầu nguyện mỗi sáng, sự trung thành của bạn sẽ giúp cho mọi người trong gia đình muốn bắt chước.  Khi bạn bỏ qua một lời chỉ trích tiêu cực, sự bình an của bạn sẽ làm cho bạn đồng nghiệp lưu ý.  Khi bạn đến với một người đang bị tổn thương, sự cảm thông của bạn sẽ làm cho trái tim họ cảm động.

          Vậy hôm nay bạn sẽ bắt chước Chúa Giê-su thế nào?  Chỉ cần sống trong yêu thương thôi.

 

          “Lạy Chúa, xin làm cho con nên giống Chúa, để người khác có thể nhận ra Chúa nơi con”.