Thứ Năm tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:20-25

 

Này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.  (Lu-ca 17:21)

 

          Ông Pha-ri-sêu này nói với ông Pha-ri-sêu kia:  “Đợi coi!  Có phải ông ta nói rằng Nước Thiên Chúa đã ở đây rồi phải không?  Thế còn người Rô-ma và đế quốc của họ thì sao?  Chúng ta vẫn còn là một quốc gia bị chiếm đóng.  Chắc chắn đây không phải là Nước Thiên Chúa đâu!”  Nhìn thế giới chung quanh, có thể chúng ta cũng đi tới cùng một kết luận tương tự.  Nhưng Nước Thiên Chúa không phải là chuyện nơi chốn hay chế độ có quyền lực, nhưng đó là về lối liên hệ giữa người với người, đem lại sự chữa lành và tự do.

          Suốt thời gian thi hành sứ vụ, Chúa Giê-su không chỉ nói về Nước Thiên Chúa.  Nhưng Người còn biểu lộ Nước ấy khi Người chúc lành, yêu thương, tha thứ, chữa lành và phục vụ những kẻ Người rao giảng cho họ.  Chứng từ của Người đã minh chứng cho Nước Thiên Chúa:  Người đã không giữ bất cứ lòng thù hận nào, không ngoảnh mặt hoặc xa cách người nghèo và những người sống bên lề xã hội.  Đúng vậy, Người đã ra ngoài vòng luật lệ để đón tiếp họ và cho họ thấy lòng thương xót của Thiên Chúa.  Người cũng dạy người ta cách giao tiếp với nhau khi Người kể những dụ ngôn đề cao việc tha thứ thay vì thù hận, phục vụ thay vì được người ta phục vụ và tình yêu hy sinh thay vì ích kỷ kiêu căng.

          Bạn hãy nghĩ về những mối tương quan của bạn dưới ánh sáng này.  Có lẽ còn nhiều điều về Nước Thiên Chúa ở giữa các bạn hơn là bạn tưởng!  Mỗi lần bạn âu yếm con cái, gọi điện thoại cho một người bạn, giúp đỡ giáo xứ, hoặc rửa chén đĩa ở nhà (mà không càu nhàu), thì Nước Thiên Chúa hiện diện ở đó.  Mỗi khi bạn cầu nguyện, Nước Thiên Chúa ở đó.  Mỗi khi bạn chọn yêu thương những người chung quanh, thậm chí họ không dễ thương chút nào, thì Nước Thiên Chúa ở đó.

          Điều ấy thật khích lệ, phải không?  Nước Thiên Chúa quả nhiên và đích thực đang ở giữa các bạn.

          Hôm nay, bạn hãy nghĩ đến cách nào có thể đem Nước Thiên Chúa vào trong chỉ một mối tương quan thôi.  Bạn hãy tìm một cơ hội để khích lệ một người, để tha thứ, hoặc để trở nên dụng cụ nói lên sự hiện diện của Chúa.  Việc đem Nước Thiên Chúa ấy không cần phải lớn lao và làm thay đổi đời sống.  Việc đem Nước Thiên Chúa chỉ cần mang tinh thần xây dựng và giúp cho cuộc sống thêm ý nghĩa.  Bạn là một công dân của Nước ấy, một đại sứ của Chúa Ki-tô.  Vì thế, bạn có thể đem sự hiện diện của Chúa tới bất cứ nơi nào bạn đến.  Bạn có thể tạo nên sự thay đổi!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho cho làm một công dân Nước Chúa.  Xin Chúa làm cho con mạnh mẽ để trở thành một phúc lành cho mọi người bạn gặp hôm nay”.