Thứ Tư tuần 32 Thường niên

Suy niệm Ti-tô 3:1-7

 

Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại.  (Ti-tô 3:4)

 

          Người rà soát lại lỗi chính tả cho một bản thảo trước khi đem in thường đọc ngược từ cuối lên đầu.  Việc này bắt buộc mắt của họ phải chậm chậm lại và nhận mặt từng chữ một.  Nếu chúng ta thay dổi một chút thì kỹ thuật này có thể giúp chúng ta đọc và suy niệm Kinh Thánh một cách cẩn thận hơn và với tâm tình cầu nguyện hơn.

          Thí dụ chúng ta hãy lấy bài đọc 1 hôm nay.  Ở đây có rất nhiều điều giải thích về tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa và kế hoạch Người dành cho chúng ta.  Nhưng nếu không đọc kỹ, chúng ta sẽ đánh mất.  Vậy chúng ta thử đọc “từ cuối lên” xem thế nào.

          Dòng cuối cùng của đoạn thư nói về việc chúng ta trở thành người “thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng” (Ti-tô 3:7).  Đây là nền tảng của mọi sự Thiên Chúa đã làm cho chúng ta!  Người đã tạo dựng chúng ta để chúng ta được ở với Người muôn đời và được kế thừa mọi sự phong phú thiêng liêng của Người.  Ý định này của Thiên Chúa đã không bao giờ thay đổi.  Thậm chí tội lỗi chúng ta có u tối nhất thì Chúa vẫn mong muốn chúng ta được ở với Người.

          Với chân lý này trong tâm hồn, chúng ta thấy dễ dàng hơn để tiếp nhận dòng thư ngay trước đó:  “Một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô” (Ti-tô 3:7).  Nếu muốn được ở với Thiên Chúa muôn đời, bạn cần phải lãnh nhận ơn cứu độ của Người.  Bạn cần có được ân sủng của Người để giải thoát bạn khỏi tội lỗi.  Như thế bạn không cần phải sợ hãi quá khứ nữa, vì không có việc lên án mà chỉ có niềm hy vọng.

          Tiếp tục đọc ngược lên, chúng ta đọc những lời này:  “nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta” (Ti-tô 3:6).  Mọi sự đều hướng về Chúa Giê-su.  Nếu chăm chú nhìn vào Người, chúng ta chỉ có thể yêu mến Người mà thôi.  Nhận biết sự hoàn hảo và vinh quiang của Người, chúng ta sẽ sẵn sàng phó thác đời sống chúng ta cho Người và lãnh nhận ơn chữa lành, sự tự do và Thánh Thần của Người.

          Nói về Thánh Thần, dòng kế tiếp bên trên dạy chúng ta rằng Thiên Chúa “đã tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần xuống trên chúng ta” (Ti-tô 3:6).  Thiên Chúa Cha quảng đại luôn luôn ban cho chúng ta được chia sẻ với sự sống của Người.  Người chẳng muốn gì khác hơn là làm cho chúng ta được tràn đầy sự sống thần linh của Người là sự sống chỉ có Thánh Thần mới đem lại được.

          Giờ đây khi bạn đọc ngược lại thứ tự của đoạn văn nguyên thủy, bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần chuyển những chân lý này từ trí óc bạn xuống trái tim bạn.  Hãy nhớ là Lời Chúa không chỉ là những chữ trên giấy trắng mực đen.  Nhưng đó là lời sống động và linh hoạt!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con muốn biết Chúa Giê-su nhiều hơn nữa.  Xin Chúa giúp con lãnh nhận sự sống phong phú Chúa dành cho con qua lời Chúa.  Xin Chúa mở tâm hồn con và cho con được tràn đầy”.