Thứ Sáu tuần 33 Thường niên

 

Suy niệm Thánh Vịnh 119:14, 24, 72, 103, 111, 131

 

Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê.  (Thánh Vịnh 119:24)

 

          Hầu hết người ta không ai thích bị người khác bắt làm một điều gì.  Nhất là khi chúng ta lớn lên, luật lệ xem ra không cần thiết mấy, thậm chí còn gây khó thở.  Bạn thử làm trắc nghiệm nhỏ này:  Phản ứng đầu tiên của bạn thế nào khi nghĩ về Mười Điều răn?        Chẳng phải những điều răn ấy nhắc nhở bạn về những điều bạn phải thuộc lòng khi còn là một đứa trẻ hơn là một chuỗi những hướng dẫn mà bạn trân quý mỗi ngày hay sao?

          Vậy tại sao hôm nay tác giả Thánh Vịnh lại thật sốt sắng về những luật lệ?  Tác giả Thánh Vịnh bảo khi nói đến những thánh chỉ của Chúa, thì không gì có thể tốt hơn được.  Những thánh chỉ ấy quý hơn vàng hơn bạc, ngọt hơn mật ong.  Ngài còn đi xa hơn nữa, đó là ao ước nhận được thánh chỉ của Chúa, dường như chúng ta muốn thưa với Chúa:  “Thêm nữa, xin thêm nữa cho con!”

          Tuy nhiên ở đây cần lưu ý một điều.  Tác giả Thánh Vịnh có rất nhiều từ để chỉ về Lề Luật:  thánh chỉ, lời hứa, huấn lệnh, mệnh lệnh, thánh ý, lời Người.  Vấn đề quan trọng không phải là các Điều răn chúng ta phải tuân theo.  Nhưng đó là một lối sống đem lại sự chu toàn và bình an.

          Điều này có ý nghĩa nếu chúng ta xét đến các sách “Luật” trong Kinh Thánh Cựu Ước.  Năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh không chỉ gồm các luật lệ, nhưng cũng là những sách lịch sử, những câu chuyện, những bài học thiêng liêng và có rất nhiều nhân vật khởi sắc.  Nói tóm lại, những sách này kể lại câu chuyện về ơn cứu chuộc của Thiên Chúa giữa dân Người tuyển chọn.  Câu chuyện này, tức lịch sử cứu độ, là những gì tác giả Thánh Vịnh rất nhiệt tâm nói đến!

          Dù chúng ta có cái nhìn hạn hẹp về Mười Điều răn, chúng ta vẫn có lý do để vui mừng.  Bạn hãy lấy bất cứ Điều răn nào nhé.  Nếu người ta không tôn trọng điều răn ấy, thì hậu quả lâu dài sẽ thế nào?  Đau đớn, đổ vỡ, chia cách nhau và chia cách với Chúa.  Ngược lại, nếu tuân giữ điều răn này sẽ đem lại những lợi ích.  Một mối tương quan lành mạnh với Chúa, một cuộc sống gia đình yên ổn, những mối tương quan đầy tin tưởng với bạn bè và láng giềng, một cuộc sống cân bằng.  Những thánh chỉ của Chúa quả thực ngọt ngào hơn mật ong vậy!

          Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ để suy nghĩ về một điều răn mà bạn đã vẫn một lòng tuân giữ.  Có thể bạn đang rất thảo kính với cha mẹ.  Có thể bạn dành ngày Chúa Nhật để nghỉ ngơi và làm những việc thờ phượng.  Bây giờ bạn thử nghĩ đến những hoa trái nảy sinh trong đời bạn vì bạn đã tuân giữ điều răn này.  Tư tưởng này chẳng làm cho bạn đầy tràn vui sướng sao?

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã chỉ cho con biết đường sự sống”.