Chúa Nhật tuần 34 Thường niên

Lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ

 

Suy niệm Gio-an 18:33-37

 

Nước tôi không thuộc về thế gian này.  (Gio-an 18:36)

 

          Theo Kinh Thánh, Ca-in là người đã giết em mình là A-ben, đã xây thành đầu tiên là Kha-nốc (Sáng Thế 4:17).  Từ khi ấy, bạo lực đã trở thành một phần của mọi vương quốc trong lịch sử.  Bất cứ vị vua chúa nào bạn có thể kể tên thì họ cũng đã sử dụng hình thức bạo lực nào đó để “duy trì hòa bình” và củng cố quyền lực của họ.  Ngay đến đại vương Đa-vít cũng khuyên con là Sa-lô-môn hãy ám sát đối thủ chính trị như một cách củng cố ngai vàng sau khi Đa-vít chết (1 Vua 2).

          Không lạ gì khi thấy Chúa Giê-su nói vương quốc Người không thuộc về “thế gian” này (Gio-an 18:36)!  Chúa đã đến như một “Thái Tử Bình an”, chứ không phải là một nhà độc tài tính toán (I-sai-a 9:5).  Đó là điều làm cho ngày lễ kính Chúa Ki-tô Vua trở thành rất đặc biệt.  Đó là việc cử hành mừng một vị Vua sẽ mở ra một thứ vương quốc mới.

          Vương quyền của Chúa Giê-su không giống bất cứ vương quyền nào chúng ta đã thấy.  Thay vì thi hành quyền lực trên dân chúng, Người bắt mình phải tuân phục quyền lợi của dân chúng, thậm chí còn để họ làm cho mình phải chết.  Rồi vì Người đã từ chối cám dỗ hành quyền trên dân Người, nên Thiên Chúa đã cho Người sống lại và lập Người làm một vị Vua chân thực trên mọi loài thụ tạo.

          Còn vương quốc Chúa Giê-su thống trị thì sao?  Đó là một vương quốc của những tâm hồn đã hối cải.  Đó là một vương quốc của những người đã từ bỏ tội lỗi và bạo lực cũng như những người đang cố gắng sống trong hòa bình và công lý.

          Đúng vậy, chúng ta không phải là những người hoàn hảo.  Chúng ta vẫn còn phạm tội.  Chúng ta vẫn còn giữ hận thù – dù là dưới những hình thức bạo động tinh vi – để đạt mục đích của mình.  Nhưng thay vì sử dụng sự đe dọa bằng bạo lực bề ngoài để bắt chúng ta phải sống tử tế, thì Chúa Giê-su Vua lại đối xử với chúng ta với lòng nhân ái và hết tình xót thương không thể ngờ.  Người xoa dịu tâm hồn chúng ta và xin chúng ta hãy yêu thương nhau như Người yêu thương chúng ta, hãy khiêm nhường coi người khác hơn mình.

          Chúa Giê-su, Vua vũ trụ, đã đến để lấy tình yêu đánh bại tội lỗi, lấy bình an dẹp tan bạo lực và lấy lòng thương xót xóa bỏ bất công.  Vương quốc ấy không thuộc về thế gian này.  Nhưng vương quốc ấy còn vinh hiển hơn thế nữa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Vua của con!  Xin Chúa đến ngự trị trong tâm hồn con”.