Thứ Ba tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:5-11

 

Anh em đừng sợ hãi.  (Lu-ca 21:9)

 

          Lập đi lập lại bao lần, những tiên báo về ngày tận thế vẫn khiến cho thiên hạ chú ý từ xưa cho đến bây giờ.  Ngay đến Chúa Giê-su cũng phải đối phó với những loại đoán mò này.  Khi nào sẽ tận thế?  Chúng ta biết tận thế xảy ra như thế nào?

          Không đưa ra những câu trả lời, mà Chúa Giê-su lại cho dân chúng chỉ một lời khuyên:  “Anh em đừng sợ hãi” (Lu-ca 21:9).  Đó không phải là những câu hỏi về cuộc Tái Lâm cần câu trả lời.  Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa đã bảo các môn đệ:  “Anh em đừng xao xuyến” (Gio-an 14:1).  Rồi khoảng giữa thời gian thi hành sứ vụ, Chúa bảo mọi người:  “Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lu-ca 12:32).

          Trong mọi tình huống khi đối diện với mọi lo lắng, Chúa Giê-su cũng cho chúng ta cùng những lời ấy:  “Anh em đừng lo lắng;  Cha Thầy ở với anh em.  Thầy sẽ không bao giờ bỏ mặc anh em đâu”.  Hôm nay khi gần kết thúc Năm phụng vụ của Giáo Hội, Chúa Giê-su lại dạy chúng ta đừng sợ hãi.  Có thể bạn thấy những chuyện gây khó khăn, nghe những tin tức đáng sợ, nhưng bạn đừng để cho những điều ấy làm bạn bối rối sợ hãi.

          Chẳng phải là tuyệt vời nếu chúng ta có thể bước vào năm Phụng vụ mới với lời khuyên giản dị Tôi sẽ không sợ hãi sao?

          Kinh Thánh hứa rằng “Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát” (Rô-ma 10:13).  Tất cả những ai hướng về Chúa đều được cứu giúp trong những lúc thiếu thốn.  Chúng ta được Đấng Trung Tín yêu thương, vì Người vừa là Mục Tử vừa là Đấng Bảo Vệ của chúng ta.  Chúng ta được chăm sóc do Đấng phán dạy chúng ta:  “Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi” (Sáng Thế 15:1).  Người bảo chúng ta:  “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi và sẽ giúp đỡ ngươi.  Ta là sức mạnh của ngươi trong mọi tình huống.  Ngươi hãy mạnh dạn và đầy tin tưởng tuyên bố rằng Tôi sẽ không sợ hãi!

          Con cái tin rằng Cha Mẹ sẽ che đậy cho, bất cứ là gì.  Chúa Giê-su cũng vậy.  Một ngày kia thế giới sẽ tận cùng.  Khi thời giờ đến, Người sẽ chắc chắn rằng bạn biết được tất cả những điều cần biết.  Trong khi đó, bạn hãy cố gắng đừng lo lắng.  Hãy để bình an của Chúa Ki-tô chủ trị tâm hồn bạn, để bình an của bạn giúp đỡ những người chung quanh.  Hãy để sự bình an của bạn nói cho họ biết rằng “Anh chị em đừng sợ hãi”.

 

          “Lạy Cha, con xin dâng Cha mọi sợ hãi của con.  Xin Cha nắm lấy tay con và con sẽ không còn sợ hãi nữa”.