Thứ Năm tuần 34 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 18:1-2, 21-23;  19:1-3, 9a

 

Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên.  (Khải Huyền 19:9)

 

          Chẳng phải là tuyệt vời khi nhận được lời mời tham dự tiệc cưới sao?  Cặp tân hôn muốn bạn chia sẻ trong ngày trọng đại của họ!  Cho nên bạn ghi vào lịch.  Bạn bắt đầu nghĩ mình sẽ mặc gì.  Bạn sẽ sắp xếp việc di chuyển và tìm kiếm quà tặng thích hợp.  Khi gần đến ngày cưới của họ, bạn bắt đầu đếm từng ngày.

          Bài đọc 1 hôm nay bảo chúng ta rằng Thiên Chúa mời chúng ta dự một tiệc cưới – tiệc cưới Con Chiên (Khải Huyền 19:9).  Đây không phải một nghi lễ bình thường.  Kinh Thánh thường dùng hình ảnh hôn nhân như một tỷ dụ để mô tả quan hệ giao ước của Thiên Chúa với dân Người và ngày lễ ấy được coi như là đầy tràn niềm vui và ngày ăn mừng đang chờ đợi chúng ta ở trên trời.  Đây là lời mời trọng đại nhất bạn nhận được:  đó là việc ăn mừng vĩnh viễn với Thiên Chúa và các thánh nam nữ cùng các thiên thần!  Vậy bạn sẽ hồi đáp thế nào?

          Giống như bạn thu xếp để tham dự một tiệc cưới trần gian, có một số chuẩn bị bạn cần phải làm cho tiệc cưới Con Chiên.

          Có thể bạn nghĩ một trong những câu hỏi quan trọng nhất là phải mặc gì đây.  Này bạn, đừng lo lắng về việc này;  Chúa sẽ lo liệu cho bạn.  Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Chúa muốn mặc cho chúng ta áo “vui mừng” và “lễ phục huy hoàng của hồng ân cứu độ” (Thánh Vịnh 30:12; I-sai-a 61:10).  Kinh Thánh dạy rằng Chúa ban cho chúng ta “áo vải gai sáng chói và tinh tuyền” do những việc lành (Khải Huyền 19:8).  Và quan trọng hơn, Kinh Thánh cảnh giác chúng ta phải chắc chắn đến dự tiệc cưới với lễ phục xứng đáng (Mát-thêu 22:11-12).

          Vậy bạn sẽ có được lễ phục này thế nào?  Tin hay không thì bạn cũng đã có rồi!  Khi được rửa tội, cha mẹ bạn mặc cho bạn chiếc áo choàng màu trắng như biểu tượng nói lên Thiên Chúa đã thanh tẩy bạn khỏi tội nguyên tổ và mặc cho bạn chính Chúa Ki-tô.  Khi ấy linh mục rửa tội bảo bạn rằng áo choàng ấy là “dấu chỉ bề ngoài nói lên phẩm giá Ki-tô hữu của bạn” và ngài cổ võ bạn rằng “nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ và bạn bè, con hãy mang nó tinh tuyền mãi để vào hưởng sự sống đời đời” (Nghi thức Rửa Tội).

          Vậy là bạn được mời:  một lời mời đến dự tiệc cưới không bao giờ tàn, với chiếc áo trắng đã được tặng ban cho bạn!  Hãy chắc chắn giữ áo choàng đó được trong sạch hết sức có thể nhé.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã mời con đến dự tiệc cưới của Chúa!  Xin giúp con sẵn sàng”.