Thứ Sáu tuẩn 34 Thường niên

Lễ kính thánh An-rê, tông đồ

 

Suy niệm Rô-ma 10:9-18

 

Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng.  (Rô-ma 10:11)

 

          Điều gì làm cho bạn phải thất vọng?  Tội lỗi cũ?  Có lẽ bạn không thích khi nhìn vào gương. Hoặc bạn so sánh tình trạng tài chánh của bạn với người nào đó khá hơn bạn.  Nói tóm lại, thất vọng là vì chúng ta nghĩ rằng mình đã thất bại vì không đạt được những điều mong muốn, mà thường là những điều không thể thực hiện.

          Chúng ta hãy áp dụng điều này vào hoàn cảnh của thánh An-rê mà chúng ta mừng kính hôm nay.  Ngài là người đầu tiên theo Chúa Giê-su.  Không có ngài thì Phê-rô em ngài cũng chẳng gặp được Chúa Giê-su.  Ngài cũng là bạn của Gio-an và Gia-cô-bê và có lẽ là đồng nghiệp với hai ông.  Tuy nhiên, bất chấp bốn người này thân thiết thế nào, thì Chúa Giê-su chỉ chọn ba người – Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê – làm những môn đệ thân tín hơn.  Không biết lý do gì, Chúa không kể An-rê vào số những người này.

          Bạn nghĩ xem An-rê đã phản ứng thế nào trước việc loại trừ này?  Có lẽ ngài nghĩ rằng mình không đủ điều kiện để làm một trong số những kẻ thuộc vòng trong của Chúa.  Có thể ngài cảm thấy mình khó chịu bên cạnh các môn đệ khác, mỗi lần Chúa Giê-su bảo ba người kia theo Chúa mà không cho An-rê đi theo.  Có thể nhiều lần ngài đã tự hỏi không biết mình có nên tiếp tục làm một tông đồ nữa không.

          Hoặc có thể chẳng có điều nào như trên đã xảy ra.  Ít ra không có dấu hiệu nào cho thấy An-rê cảm thấy thất vọng hoặc bức xúc vì ngài không được ở vòng trong.  Giả như ngài có cảm thấy một chút thất vọng thì ngài cũng chẳng để nó ảnh hưởng đến mình.  Đúng vậy, ngài đã trở nên một trong những người mạnh dạn nhất và đi xa nhất trong số các tông đồ.  Sau lễ Hiện Xuống, ngài đi rao giảng Tin Mừng cho dân chúng quanh vùng Hắc hải.  Ngài cũng thành lập giáo đoàn Constantinôpôli là giáo hội đầu lòng của Ki-tô giáo Đông phương.  Cuối cùng khi chịu tử đạo, thánh An-rê đã xin chịu đóng đinh thập giá, nhưng không giống như Chúa Giê-su hoặc ngược đầu xuống như thánh Phê-rô, mà là thánh giá hình chữ X.

          Ghen tương và thù hận, mặc cảm tội lỗi và tự lên án mình, là những thứ gây thất vọng cho người ta, tất cả đều không có chỗ trong tâm hồn thánh An-rê.  Cảm nghiệm của Người về tình yêu của Chúa Giê-su và lòng nhiệt thành trước lời gọi của Chúa đã dẹp đi tính ích kỷ và làm cho ngài thành một người tôi tớ khiêm nhường.

          Thất vọng có thể ảnh hưởng mạnh.  Nhưng dù mạnh bao nhiêu cũng không mạnh hơn được tình yêu vô điều kiện và nhân từ của Chúa Giê-su!  Tình yêu ấy dạy chúng ta rằng chúng ta thuộc về nó.  Nó dạy chúng ta rằng Chúa Giê-su quý trọng chúng ta.  Tình yêu ấy chữa lành chúng ta và cất đi mọi nỗi thất vọng.  Tình yêu ấy dành cho bạn đó.

 

          “Lạy Chúa, xin cho tình yêu của Chúa đốt cháy đi mọi nỗi thất vọng và tủi hổ của con!”