Thứ Tư tuần 34 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 15:1-4

 

Tôi thấy những người chiến thắng… đứng trên biển trong vắt ấy.  (Khải Huyền 15:2)

 

          Khi đọc đoạn Kinh Thánh này, có thể chúng ta nghĩ “chiến thắng” nghĩa là chết tử đạo.  Nhưng đoạn này có ám chỉ chiến thắng nào khác không?  Nếu nhìn vào đời sống của thánh nữ Catherine Labouré (1806 – 1876) mà chúng ta mừng lễ hôm nay, câu trả lời dường như là có.  Thánh nữ được kính nhớ như người mở đầu cho việc sùng kính Ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ qua một thị kiến của thánh nữ vào năm 1830.  Nhưng chúng ta cũng mừng kính thánh nữ vì ngài là một con người rất bình thường.

          Sau những thị kiến chỉ kể lại cho cha giải tội nghe, thánh Catherine giữ bí mật rất kỹ.  Suốt bốn mươi sáu năm, không chị em nào trong tu viện biết được Chị đã được thấy Đức Mẹ.  Chị vẫn tiếp tục những bổn phận của một Nữ tử Bác ái trong khi cha giải tội của Chị ghi chép lại hết những điều Đức Mẹ hướng dẫn.  Ngay trước giờ chết Chị vẫn không nói với ai ngoại trừ Bề trên của Chị!

          Khiêm nhường và im lặng chờ đợi việc tôn sùng Ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ lan tràn khắp thế giới mà vẫn không đòi công trạng:  đó chính là chiến thắng đối với Chị Catherine.  Mặc dù Catherine không phải chết tử đạo, Chị vẫn “chết đi” những ao ước được nổi tiếng hoặc có công.  Làm như vậy, Chị quả là một chứng nhân cho quyền năng Thiên Chúa và đó thực là ý nghĩa của tử đạo.  Bạn biết rồi, từ tử đạo trong Hy-ngữ có nghĩa là chứng nhân.

          Có thể bạn thấy mình chẳng làm gì vinh quang như thánh Catherine hoặc bất cứ ai trong các thánh được mô tả trong bài đọc 1.  Nhưng nếu bạn hết sức cố gắng vâng lời Chúa là bạn vinh quang rồi!  Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói mới đây:  “Tử đạo bằng cách đổ máu không phải là cách duy nhất để làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô… Có những việc tử đạo hằng ngày:  tử đạo của lòng thành thực, tử đạo khi kiên nhẫn giáo dục con cái, tử đạo khi trung thành yêu thương mặc dù có thể dễ dàng theo con đường khác thoải mái hơn và kín đáo hơn” (Diễn từ ngày 18 tháng 6 năm 2016).

          Mỗi lần bạn làm một chọn lựa vì người khác hơn là vì bản thân mình, bạn đã có một cuộc chiến thắng.  Mỗi lần bạn cộng tác với ơn Chúa thay vì theo cơn cám dỗ, bạn đã có một cuộc chiến thắng.  Có thể bạn không nhận ra, nhưng Chúa đang nắn đúc con người bạn đấy.  Người đang làm cho bạn thành một chứng nhân cho quyền năng của Người.  Rồi Người cũng đang ban cho bạn chiến thắng.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con sống khiêm nhường và muốn theo Chúa bất chấp cuộc sống có bình thường thế nào đi nữa”.