Chúa Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 10:34, 37-43

 

Không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi.  (Công Vụ Tông Đồ 10:41)

 

          Mừng Chúa Phục Sinh!  Xin chúc quý bạn và những người thân được ơn lành của Chúa Phục Sinh.

          Hôm nay chúng tôi chỉ muốn chú ý tới một câu trong bài đọc 1 thôi.  Nói với viên sĩ quan và gia đình ông, thánh Phê-rô bảo rằng Chúa Giê-su phục sinh đã chọn hiện ra “không phải trước toàn dân”, nhưng chỉ hiện ra với ngài và các môn đệ khác là “những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước” (Công Vụ Tông Đồ 10:41).  Chúa không hiện ra với hết mọi người – những người Pha-ri-sêu, dân chúng ở A-then hay ở Alexandria, thậm chí cả hết mọi người đã được Chúa chữa lành hoặc trừ quỷ.  Nhưng chỉ một ít người thôi.

          Rồi thánh Phê-rô tiếp tục nói về một điều còn ngạc nhiên hơn nữa:  Thiên Chúa đã truyền cho ngài và những người khác “phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng” (Công Vụ Tông Đồ 10:42).  Thay vì từ trời Thiên Chúa công bố cho mọi người được nghe, thì Người lại tuyển chọn những kẻ bình thường để họ chia sẻ Tin Mừng của Người.  Nói khác đi, Người đã tuyển chọn những kẻ giống hệt chúng ta.

          Tại sao Chúa lại chọn một phương sách khiêm tốn và liều lĩnh như vậy?  Có thể không khi nào chúng ta có được câu trả lời đầy đủ, nhưng đây là hai câu trả lời có thể:

          Thứ nhất, Chúa Giê-su muốn chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Người qua mỗi người khác.  Người muốn chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Người nhờ lòng quảng đại, thương mến và khiêm nhường của các môn đệ Người.  Vì thế Người đã kêu gọi chúng ta làm thành một Giáo Hội – để Người có thể nhờ chúng ta mà hành động thay đổi thế giới.  Chính vì thế Người kêu gọi chúng ta họp nhau chung quanh bàn thờ với tính cách là anh chị em với nhau.

          Thứ hai, Chúa Giê-su tin tưởng chúng ta.  Người tin rằng nhờ ơn Chúa Thánh Thần giúp đỡ, Phê-rô và Ma-ri-a Mác-đa-la cũng như tất cả các người khác đều có thể hoàn thành được điều gì lớn lao và tốt đẹp cho Người.  Cũng vậy, Người tin tưởng bạn.  Người biết bạn sẽ không luôn luôn làm đúng đâu, nhưng ngay các tông đồ Chúa cũng giống như vậy.  Lại nữa, Người biết rằng nếu bạn hết lòng yêu thương người khác, thì bạn cũng tạo được sự thay đổi.

          Chúa Ki-tô đã sống lại rồi!  Mong tất cả chúng ta hãy công bố điều ấy qua tình yêu của chúng ta!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con thật ngỡ ngàng vì Chúa đã chọn con để chia sẻ Tin Mừng của Chúa!”