Thứ Bảy trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

Suy niệm Mác-cô 16:9-15

 

Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.  (Mác-cô 16:9)

 

          Tại sao lại là bà Ma-ri-a Mác-đa-la?  Tại sao không phải là Mẹ Chúa?  Tại sao Người không chọn hiện ra với ông Phê-rô, hoặc Gio-an hay một trong các tông đồ để làm người đầu tiên được thấy Chúa sau khi Người sống lại?  Bà Ma-ri-a được làm người chứng thứ nhất thực là một sự chọn lựa bất ngờ, thậm chí không đúng lý.  Trong thời Chúa Giê-su, trên phương diện luật pháp phụ nữ không thể làm chứng, cho nên chứng từ của bà Ma-ri-a có lẽ sẽ không có giá trị lắm.

          Tuy nhiên Chúa Giê-su đã chọn bà Ma-ri-a, một trong những người bé mọn nhất.  Nhưng tại sao vậy?  Có lẽ chỉ vì bà ấy đã ở đó.  Bà đã ở đó suốt sứ vụ của Chúa.  Bà đã ở đó lúc Người bị bắt.  Thậm chí bà đã ở đó trong khi các tông đồ chạy tán loạn vì sợ hãi.  Bà đã ở đó trong công đường khi những tên lính cười nhạo và đánh đòn Người.  Bà đã ở đó dưới chân thập giá với Mẹ Chúa khi người ta đóng đinh Chúa.  Bà đã ở đó trên đồi Can-va-ri-ô khi người ta đem xác Chúa xuống khỏi thập giá và an táng Người trong mộ.  Bà Ma-ri-a đã quyết tâm ở gần Chúa Giê-su vì bà yêu mến Người đến tận cùng.  Cho nên dĩ nhiên bà sẽ là người đầu tiên đi tới mộ sáng sớm ngày Chúa Nhật.  Và dĩ nhiên Chúa Giê-su đã hiện ra với bà trước nhất!

          Vì yêu mến Chúa Giê-su thật nhiều nên bà Ma-ri-a đã có được sự liều lĩnh mà các tông đồ không có.  Có lẽ bà đã đứng hiên ngang trước những tên lính gác mộ và liều chết chỉ để nhìn thấy xác Chúa Giê-su.  Bà đã phấn đấu chống lại sự sợ hãi và buồn sầu, giống như đôi khi chúng ta đã phấn đấu.  Bà đã bỏ qua mọi cảm nghĩ bất xứng có thể vì bà không họ hàng ruột thịt với Chúa.  Bà đã kiên trì cho đến khi tìm được Chúa Giê-su.

          Vậy chúng ta có thể học được bài học nào nơi bà Ma-ri-a Mác-đa-la?  Đó là luôn cố gắng ở gần Chúa.  Thiên Chúa ân thưởng cho mọi kẻ tìm kiếm Người.  Đặc biệt Người rất vui muốn tỏ mình ra cho những những ai khiêm nhượng và thấp hèn.  Vậy khi gạt đi sợ hãi, ưu phiền hay nghi ngờ để được gần Chúa Giê-su, bạn có thể tin tưởng rằng Người sẽ chúc phúc cho bạn.  Đúng vậy, Người đã ở đó rồi;  Người đang chờ để tỏ mình ra cho chúng ta.

          Hôm nay và mọi ngày, bạn hãy phấn đấu để ở gần Chúa.  Hãy ở đó với Người và kiên trì trong cầu nguyện, cả khi bạn không cảm nhận được sự hiện diện của Người.  Hãy nói với Chúa trong ngày;  hãy xin Người giúp bạn cảm nhận được Người ở gần bạn.  Người còn ở gần bạn hơn bạn tưởng.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa đang ở với con.  Xin giúp con được ở gần Chúa hôm nay”.