Thứ Sáu trong tuần Bát nhật Phục Sinh

Suy niệm Thánh Vịnh 118:1-2, 4, 22-27

 

Hãy tạ ơn Chúa.  (Thánh Vịnh 118:1)

 

          Quả là một điệp khúc thích hợp để hát lên trong Tuần Bát nhật Phục Sinh này!  Chắc chắn chúng ta phải cảm tạ, vì Chúa Giê-su đã sống lại từ kẻ chết.  Nhưng cũng có một cách khác giúp cho những lời cảm tạ này thích hợp để được hát lên mọi ngày trong năm, kể luôn ngày Thứ Sáu Tuần Thánh!

          Tại sao phải tạ ơn Chúa?  Bởi vì trong một thế giới đầy những bất định mà Thiên Chúa vẫn không khi nào đổi thay.  Người nhân lành cả trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, nhân lành trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh và Người nhân lành hôm nay nữa.  Lòng thương xót của Người luôn vững bền, bất kể tội lỗi chúng ta.  Người sánh bước với chúng ta qua mọi niềm vui cũng như nỗi buồn của chúng ta.  Cho nên hãy cảm tạ!

          Hãy cảm tạ vì Chúa luôn luôn nhân lành.  Do lòng nhân lành, Chúa đã dựng nên bạn.  Do lòng nhân lành, Người đã thiết lập những kế hoạch đầy hy vọng cho đời bạn và lấy tình yêu của Người mà bao bọc đời bạn.  Chúa làm việc ngày này qua ngày khác, tìm cách kéo bạn đến gần Người ở trên đời này và đem bạn vào sự sống đời đời với Người trên thiên đàng.  Mặc cho bất cứ điều gì đã xảy ra hôm qua hoặc những gì sẽ xảy ra ngày mai, Chúa vẫn muốn điều tốt lành cho bạn ngày hôm nay.  Người có ân sủng ban cho bạn hôm nay để bạn đối phó với bất cứ điều gì xảy ra trên bước đường của bạn.  Người đang dẫn dắt bạn, dù bạn không nhận ra được cách thức Người dẫn dắt.

          Hãy cảm tạ Chúa vì lòng thương xót của Người bền vững tới muôn đời.  Lòng thương xót ấy bền vững cho mọi người qua mọi thế hệ, từ đời đời cho đến đời đời.  Lòng thương xót của Người bền vững đối với bạn, cả lúc bạn quên lãng Người, hoặc khi bạn phạm tội, hoặc tâm hồn bạn chai đá đối với Người.  Lòng thương xót của Người bền vững;  nên Người sẽ không khi nào ngừng đến với bạn và những người thân của bạn trong tình yêu và lòng thương xót.

          Hãy cảm tạ vì Chúa ở với bạn.  Bạn không bao giờ cô độc.  Trước khi bạn thức dậy buổi sáng, Người đã ở đó.  Người đồng hành với bạn mọi lúc.  Người vui lòng đổ tình yêu và ân sủng trên bạn khi bạn cầu nguyện.  Thánh Thần của Người thúc giục bạn suốt ngày bằng những nhắc nhở âm thầm rằng Người đang có mặt.  Trong những lúc bạn vui mừng, Người vui mừng cùng bạn.  Trong thung lũng âm u vì chiến đấu, Người đi bên cạnh bạn và làm cho bạn được mạnh mẽ.  Người sẽ không bao giờ bỏ bạn.

          Cho nên bạn hãy cảm tạ về mọi ơn lành bạn có thể nhớ lại và về những ơn lành sẽ đến với bạn.  Hãy tạ ơn vì lòng thương xót của Chúa và vì sự hiện diện của Người.  Phải, hãy cảm tạ, cả những khi bạn không cảm nhận được.  Hãy cảm tạ vì Chúa ở gần bạn trong lúc thuận lợi cũng như khi trắc trở.  Hãy hướng lòng lên tới Chúa, vì Người nhân lành và lòng từ bi của Người bền vững muôn đời.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn luôn nhân lành”.