Thứ Hai tuần II Phục Sinh

Lễ Truyền tin cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a

 

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

 

Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.  (Lu-ca 1:28)

 

          “Lạy Thánh Ma-ri-a, chúng con ngưỡng mộ ân sủng Chúa đã ban cho Mẹ.  Mẹ thưa lời xin vâng với thiên sứ mặc dù không biết rõ kế hoạch của Thiên Chúa sẻ diễn biến như thế nào.  Con cảm ơn Mẹ đã nêu gương tín thác nơi Chúa!  Con cố gắng sắp xếp mọi sự cho đời con.  Con khó tin được rằng Chúa Giê-su đang kiểm soát Mẹ, nên xin Mẹ cầu nguyện cho con biết tin là Thiên Chúa có quyền năng trên mọi hoàn cảnh cuộc sống con.

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ tỏ ra thật can đảm!  Mặc dù ý thức một cuộc trừng phạt có thể xảy ra cho Mẹ, nhưng Mẹ vẫn can đảm chấp nhận thánh ý Thiên Chúa.  Con cảm ơn Mẹ về việc Mẹ can đảm chọn lựa kế hoạch của Chúa, bất chấp nguy hiểm.  Đôi khi con phải phấn đấu để được mạnh dạn trong đức tin, nhất là khi con sợ người ta không chấp nhận đường lối con bước theo Con của Mẹ.  Thường thì dễ chiều theo ý kiến của họ hơn là sống chân thực với Chúa.  Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin Mẹ cầu nguyện cho con được can đảm như Mẹ.  Con muốn được đủ can đảm để bước một bước đức tin nhảy vọt như Mẹ đã làm.

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã dẹp bỏ những kế hoạch của riêng Mẹ để thực thi thánh ý Chúa.  Mặc dù xem ra mọi sự đã an bài cho tương lai của Mẹ với thánh Giu-se, nhưng Mẹ đã chọn lựa một điều mới mẻ, khó khăn và đầy thử thách.  Con cám ơn Mẹ về thái độ xả thân vì tha nhân!  Con có thể phấn đấu để dẹp bỏ những kế hoạch của con khi con cảm nhận rằng Chúa đang gọi con thực hiện một điều gì lớn lao và tốt hơn.  Con muốn uyển chuyển hơn đối với thời giờ của con.  Con muốn mọi kế hoạch của con phải là kế hoạch của Chúa.  Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin Mẹ cầu cho con biết mở lòng và uyển chuyển.  Xin Mẹ cầu cho các kế hoạch của con và những kế hoạch của Chúa được phát triển song song với nhau.

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, ngay khi còn trẻ, Mẹ đã vui sướng thi hành thánh ý Chúa!  Mẹ không chỉ chấp nhận kế hoạch của Chúa, mà còn tìm được niềm vui trong đó, ngay cả trong những chi tiết chưa rõ ràng thuộc kế hoạch của Người.  Con cảm ơn Mẹ đã ban cho chúng con gương mẫu hoàn toàn yêu mến và phụng sự Thiên Chúa.  Con thấy mình ngần ngại khi con cố gắng theo kế hoạch Chúa dành cho con.  Có nhiều lần con muốn đi theo đường lối khác.  Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin giúp con biểu lộ cùng một tình yêu Mẹ đã dành cho Chúa khi Mẹ thưa lời xin vâng với thiên sứ của Người!

 

          “Thánh Ma-ri-a, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con!”