Thứ Sáu tuần II Phục Sinh

Suy niệm Thánh Vịnh 27:1, 4, 13-14

 

Chúa là..  (Thánh Vịnh 27:1)

 

          Có rất nhiều cách thức cầu nguyện.  Chúng ta có thể cầu nguyện chuyển cầu cho người khác, đọc kinh Mân côi, chầu Thánh Thể hoặc suy niệm Kinh Thánh.  Nhưng chúng ta cũng có thể dành thì giờ để ngợi khen Chúa.  Có thể chúng ta không quen với lối cầu nguyện này, nhưng những ơn phúc của lối cầu nguyện này vô kể.  Ngợi khen Chúa nâng tâm hồn chúng ta lên.  Nó có thể giúp cho những chân lý Tin Mừng của Chúa trở nên sống động trong bạn.  Nó có thể làm cho đức tin bạn được sâu xa khi bạn nhớ lại tất cả lòng nhân lành và thương xót của Chúa.

          Ngợi khen Chúa không có gì là khó!  Tự bản chất, ngợi khen Chúa chỉ là nhớ lại và tuyên xưng những chân lý về Chúa là Đấng nào.

          Chúng ta hãy lấy Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay xem chúng ta có thể sử dụng làm sao để ngợi khen Chúa:

          Chúa là nguồn ánh sáng của tôi:  Bạn có thể cảm tạ Chúa vì Người không những là ánh sáng, mà còn là ánh sáng của bạn.  Bạn hãy nghĩ tới mọi cách thức lời Chúa đã đánh tan tối tăm cho bạn.  Bằng gương mẫu của chính Người, Chúa Giê-su cho bạn thấy thế nào là sống như con cái Thiên Chúa.  Ánh sáng của Người giúp bạn làm những quyết định trong ngày:  bạn bắt đầu hiểu được phải giải quyết một tình huống khó khăn như thế nào.  Nếu bạn đang bối rối và không biết phải làm gì, ánh sáng lời Chúa trong Kinh Thánh có thể xóa tan bóng tối và đem lại cho bạn ơn soi sáng.  Ánh sáng của Người có thể dẫn dắt bạn trên đường công chính vì Chúa là sự công chính.

          Chúa là ơn cứu độ của tôi:  Bạn có thể ngợi khen Chúa vì Người đã cứu thoát bạn khỏi tội lỗi.  Khi bạn không thể tự mình thoát khỏi tội lỗi thì Chúa Giê-su đã hòa giải bạn với Cha trên trời của bạn.  Người vui mừng gánh lấy không những “tội lỗi thiên hạ”, mà còn gánh lấy tội lỗi và những sa ngã của bạn nữa.  Chúa Giê-su đã cứu chuộc và cứu độ bạn.  Người đã mở thiên đàng ra cho bạn tiến vào.  Làm sao bạn không ngợi khen Người vì ân huệ quảng đại ấy được? 

          Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi:  Bạn có thể tôn vinh Thiên Chúa vì Người là Đấng che chở bạn, là nơi nương ẩn của bạn.  Người mạnh mẽ, là Đấng để chúng ta lệ thuộc và tin tưởng vào Người.  Bạn có thể bám chặt lấy Người khi cuộc đời vùi giập bạn.  Người có thể che chở bạn khi bạn bị cám dỗ tấn công.  Chúa Giê-su đã hứa sẽ ở với bạn luôn luôn, và Người trung thành giữ lời hứa.  Cho nên bạn có thể luôn tin rằng Người hiện diện ở đó với bạn.

          Hôm nay bạn hãy tập luyện ngợi khen Chúa.  Hãy nhớ lại lòng nhân lành của Chúa và ca tụng Người vì tình yêu của Người.

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết ngợi khen Chúa hôm nay”.