Thứ Tư tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 5:17-26

 

Các ông hãy đi, vào đứng trong Đền Thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống.  (Công Vụ Tông Đồ 5:20)

 

          Đó là một khung cảnh ngoạn mục.  Toàn bộ hội đồng kỳ mục Do-thái đã tụ họp lại để xét xử các tông đồ của Chúa Giê-su.  Nhưng một báo cáo cho biết các tông đồ đã biến mất khỏi nhà giam và một lần nữa các ngải lại đang rao giảng trong tiền đường Đền Thờ.  Như thiên thần đã nói với các ngài, các ngài đã giữ nguyên “chỗ đứng” của mình, cả trên phương diện địa lý lẫn thiêng liêng.

          Bạn cũng có một chỗ đứng mà Chúa muốn bạn hãy ở nguyên tại đó.  Hằng ngày bạn đối diện với bao nhiêu là quyết định.  Có quyết định phải làm ngay lập tức, thí dụ buổi trưa sẽ ăn gì hoặc lái xe đường nào tới trạm xăng.  Có quyết định về lâu về dài, như chọn nghề nghiệp hoặc quyết định sống ở đâu.  Có những quyết định lưng chừng, như là nên nói với một người trong nhà về đức tin của bạn hay là nói về một vấn đề xã hội có tính cách tranh luận.  Chính trong những quyết định về lâu về dài và lưng chừng này, Chúa muốn giúp đỡ bạn.  Người dành một chỗ đứng cho bạn trong thế giới này và Người muốn giúp bạn khám phá ra nó.

          Vậy làm sao chúng ta tìm được chỗ đứng của mình?  Cách đầu tiên và tốt nhất, đó là phải làm với những tập quán, như thói quen mời Chúa bước vào khi chúng ta quyết định điều gì và thói quen lắng nghe tiếng thúc giục nhẹ nhàng của Chúa Thánh Thần.

          Không có thói quen nào là dễ tập đâu.  Thay vì phải lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa trước, chúng ta lại quen quyết định ngay hoặc phản ứng tức thời trước một tình huống,.  Tuy nhiên việc ấy không có nghĩa là chúng ta đừng nên cố gắng nữa.  Đúng vậy, không có một công thức kỳ diệu thích hợp cho mọi hoàn cảnh đâu.  Điều duy nhất chúng ta có thể làm, đó là cứ tiếp tục tập cho thành một thói quen.  Dần dần, tiếng Chúa sẽ trở nên rõ hơn, và chúng ta sẽ thấy được chỗ đứng của mình dễ dàng hơn.

          Theo thầy Lawrence, một tu sĩ thế kỷ 17 và tác giả cuốn The Practice of the Presence of God, “Lúc đầu cần có một nỗ lực bền bỉ,… nhưng sau chút lưu ý, tình yêu của Chúa sẽ đưa chúng ta tới đích”.  Trên mọi bước đường, bạn đều có thể tạo được “nỗ lực bền bỉ” này.  Trong tình huống bị thách đố, bạn hãy cầu xin được “vâng ý Cha”, rồi dành một lúc để cảm nhận sự dẫn dắt của Chúa.  Khi phải làm một quyết định lớn, bạn hãy tìm sự hướng dẫn của Chúa trong cầu nguyện.  Hãy chờ đợi một thời gian.  Hãy kiên nhẫn với chính mình.  Hãy tin rằng Chúa sử dụng mọi cố gắng của bạn để uốn nắn bạn và đặt bạn vào đúng chỗ Người muốn.

 

          “Lạy Chúa, xin mở tai con để con nghe Chúa và mở trái tim con để con cảm nhận được Chúa.  Xin cho con thấy chỗ đứng của con trong vương quốc Chúa”.