Thứ Hai tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:22-29

 

Để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.  (Gio-an 6:27)

 

          Trong cuốn The Lord of the Rings của J. R. R. Tolkien, một nhóm người ra đi trong một cuộc chinh phục nguy hiểm.  Tới một lúc, họ nhận được một thứ bánh có tên là lembas, mỗi người chỉ cần ăn một miếng thôi cũng có đủ sức mạnh cho cả một ngày.  Bây giờ thì đây   mới là “lương thực thường tồn” (Gio-an 6:27)!

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói về một thứ “lương thực thường tồn” khác, là chính Mình và Máu Chúa trong Bí tích Thánh Thể.  Giống như lembas, Mình Máu Chúa được ban không cho chúng ta.  Nhưng khác với lembas, Thánh Thể không phải là một lương thực có tính cách ma thuật, mà là đích thân Chúa Giê-su.  Vì thế chúng ta gọi Thánh Thể là sự “Thông hiệp”.  Khi rước lễ, chúng ta lãnh nhận một người, chứ không phải một sự vật, và người này hằng mong ước có một mối tương quan với chúng ta.

          Đây là việc kỳ diệu của sự “thường tồn” của Bí tích Thánh Thể.  Mỗi lần chúng ta rước lễ, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy hiệp lòng hiệp ý với Người.  Mỗi lần như thế, chúng ta có thể nói với Chúa là chúng ta yêu mến Chúa thật nhiều và để Chúa cũng nói yêu thương chúng ta như vậy.  Mỗi lần rước lễ đem lại những ân sủng giúp cho sự liên kết giữa chúng ta với Chúa Giê-su được sâu xa thêm, để chúng ta có thể cảm nghiệm được cả đến sự hiện diện của Người, tình yêu của Người và lòng thương xót của Người.

          Làm sao chúng ta nói được rằng sự kết hiệp với Chúa Giê-su là thật sâu xa?  Làm sao chúng ta nói được rằng sự kết hiệp ấy làm thay đổi đời sống chúng ta?  Chúng ta có thể nói được bằng cách nhận ra lối sống chúng ta thay đổi.  Khi chúng ta thấy dễ kiên nhẫn hơn hoặc dễ cảm thông với người khác hơn, dù chỉ một chút thôi, thì đó là chính Chúa Giê-su đang “thường tồn” trong chúng ta.  Khi chúng ta cảm thấy được thúc giục giúp đỡ một người bạn cùng sở đang buồn phiền, hoặc đến thăm một người láng giềng cô đơn, đó là Chúa Giê-su thúc giục chúng ta.  Khi chúng ta xin một người trong nhà tha thứ hoặc thấy mình dễ dàng tha thứ cho họ, đó là nhờ chúng ta đang kết hiệp với Chúa.  Đó là một dấu chỉ nói lên rằng mối tương quan giữa chúng ta với Chúa tiếp tục được sâu xa hơn.

          Nhưng rước lễ không chỉ là vấn đề nói lên chúng ta trở nên những con người tốt hơn mà thôi.  Mỗi lần chúng ta cảm thấy vui, đó là Chúa Giê-su vui cùng chúng ta.  Khi chúng ta thấy mình đầy lòng cảm tạ Chúa vì Người nhậm lời chúng ta cầu nguyện hoặc vì có một ngày mới tươi đẹp, đó là tâm tình của Chúa Giê-su.  Khi chúng ta thấy mình phản ánh tình yêu của Chúa đối với một người, chính là Chúa Giê-su đến với họ.

          Thánh Thể khác xa với bánh kỳ diệu, vì Thánh Thể là Bánh Hằng Sống.  Đó là lương thực thường tồn đưa tới sự sống đời đời.  Nên Chúa Giê-su yêu thích chia sẻ bánh ấy với bạn!

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.  Xin Chúa ban thêm cho chúng con chính Chúa là Bánh ban sự sống”.