Thứ Năm tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 8:26-40

 

Ngài có hiểu điều ngài đọc không?  (Công Vụ Tông Đồ 8:30)

 

          Bạn để ý xem thánh Phi-líp-phê bắt đầu cuộc trò chuyện của ngài thế nào:  bằng một câu hỏi.  Việc này giúp viên quan người Ê-thi-ốp trả lời bằng một câu hỏi về bản thân ông ta.  Chẳng mấy chốc, một cuộc trò chuyện tự nhiên khởi đầu, rồi Phi-líp-phê nói cho ông bạn này nghe về Chúa Giê-su.  Một điều gì đó đã khuấy động lên và câu hỏi vô tội vạ của Phi-líp-phê đã mở đầu cho một suối nguồn ân sủng.

          Chúng ta tự nghĩ, chỉ giản dị như thế thôi.  Chia sẻ đức tin có thể khiến chúng ta sợ sệt, nhưng thực ra không phải như vậy.  Việc ấy có thể bắt đầu bằng cách hỏi một câu hỏi thân thiện.  Như Chúa đã làm cho Phi-líp-phê, Người đi trước chúng ta, mở ra một viễn tượng bất ngờ.  Người chuẩn bị tâm hồn người ta bằng cách đưa ra những câu hỏi giống như viên quan người Ê-thi-ốp đã hỏi.  Khi ấy, điều chúng ta phải làm là kết nối ngay với những câu hỏi ấy để Chúa sử dụng chúng ta.  Kết nối thế nào?  Giống như Phi-líp-phê, chúng ta có thể quan tâm, hỏilắng nghe.

          Thứ nhất, hãy quan tâm:  Phi-líp-phê đã sẵn sàng đi bất cứ nơi nào Chúa dẫn ngài đi để chia sẻ Tin Mừng của Chúa Giê-su.  Có thể bạn không nhận được những cái nhìn hướng dẫn bạn giống như Phi-líp-phê đã nhận được, nhưng Thánh Thần có thể giúp bạn nhận ra những người Chúa sai đến với bạn.  Người có thể giúp bạn quan tâm đến họ và nhận ra lúc nào thuận tiện để giao tiếp với họ.  Thậm chí dù chỉ là một nụ cười của bạn hoặc ánh mắt bạn nhìn người ta, đã là cách bạn đang nói với họ rằng họ thật quan trọng đối với bạn.  Rồi việc ấy có thể tạo nên một thay đổi lớn.

          Tiếp theo, bạn hãy hỏi:  bạn cứ hỏi một câu hỏi đi.  Nhiều người sống cuộc sống thật cô đơn.  Họ có thể cảm thấy vui khi bạn quan tâm đến họ, gia đình họ hoặc những lo lắng của họ.  Bạn sẽ thấy được đâu là cách đi vào tâm hồn họ.  Hãy nhớ, bạn không phải là người duy nhất thích nói về họ, nhưng ai cũng thích như vậy cả!

          Sau cùng, hãy lắng nghe:  Bạn đừng cố thuyết phục người ta;  nhưng cứ cố gắng giữ mối liên hệ.  Hãy lắng nghe những gì họ cần nói.  Việc của bạn không phải là khuyên bảo họ;  nhưng là bước đi bên cạnh họ trên đường họ đến gặp gỡ Chúa Giê-su.  Nhiếu mối tương quan và những cuộc trò chuyện lâu dài đã khởi đầu nhờ những cuộc trò chuyện về Chúa.

          Nói về Chúa không có gì là phức tạp cả.  Bạn hãy bắt đầu bằng những bước nhỏ: quan tâm, hỏi và lắng nghe.  Giống như Chúa Thánh Thần đã làm cho Phi-líp-phê, Người cũng sẽ cho bạn những cơ hội để chia sẻ đức tin vào đúng thời đúng chỗ.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con biết mở miệng, nhưng trước hết, xin giúp con mở tâm hồn để con biết quan tâm và mở tai con để con biết lắng nghe”.