Chúa Nhật tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 4:8-12

 

… việc lành chúng tôi đã làm.  (Công Vụ Tông Đồ 4:9)

 

          Ông Phê-rô vừa chữa lành một người ăn xin.  Những kẻ chứng kiến phép lạ đều sửng sốt, nhưng các nhà lãnh đạo tại Giê-ru-sa-lem thì cảm thấy bị xúc phạm vì Phê-rô nói rằng Chúa Giê-su đã chữa lành kẻ ấy cũng chính là Chúa Giê-su mà họ đã đóng đinh.  Nên không lạ gì khi họ bắt Phê-rô!

          Chúa Giê-su muốn chúng ta làm những việc lành mỗi ngày.  Người muốn chúng ta ra đi và giúp đỡ những người thiếu thốn.  Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói:  “Điều quan trọng đối với Chúa Giê-su trước hết là ra đi để cứu những kẻ lầm lạc, chữa lành vết thương của những người yếu đau và phục hồi mọi người về với gia đình Thiên Chúa” (Bài giảng ngày 15-02-2015).

          Như Đức Thánh Cha thường nhắc nhở chúng ta, có một mối liên hệ chặt chẽ giữa tình trạng được đầy tràn tình yêu Thiên Chúa và ước ao làm việc lành cho người khác.  Càng được đầy tràn tình yêu Thiên Chúa, chúng ta càng muốn trả lại cho Người bằng những lời ca tụng và việc làm của chúng ta.

          Khác với Phê-rô, chúng ta sẽ không đến nỗi bị bắt bớ hay bỏ tù vì làm việc lành nhân danh Chúa Giê-su đâu.  Nhưng giống như Phê-rô, những việc lành của chúng ta sẽ có cùng một ảnh hưởng trên con người hôm nay hệt như trên con người thời xưa. Những việc lành ấy sẽ làm cho người ta cảm động.  Chúng sẽ giúp người ta tin rằng tình yêu Thiên Chúa là có thực và mạnh mẽ.  Chúng có thể gây ra một chút chống đối, nhưng vẫn không làm suy giảm được sức mạnh chứng từ của bạn.

          Vậy mỗi ngày bạn hãy cầu nguyện và xin Chúa Giê-su cho bạn được tràn đầy tình yêu của Người.  Tình yêu của Người là chất xúc tác thúc giục bạn yêu thương và phục vụ những người chung quanh.  Khi ấy bạn cứ quảng đại theo như bạn có thể.  Hãy lưu ý đến những cơ hội.

          Chúa Giê-su muốn chúng ta làm việc lành.  Có thể chúng ta không can đảm như Phê-rô, nhưng chúng ta đều biết phải có những hành vi nhân ái đến bất ngờ.  Vậy hôm nay bạn hãy bắt đầu.  Hôm nay bạn hãy quyết tâm sống thân ái, giúp đỡ, quảng đại và cảm thông.  Những hành vi yêu thương của bạn sẽ lây lan.  Đâu biết được?  Những hành vi ấy có thể lôi kéo người ta đến gần Chúa hơn!

 

          “Lạy Chúa, xin cho con được tràn đầy tình yêu của Chúa.  Xin Chúa soi sáng cho con làm việc lành giúp đỡ người khác”.