Thứ Ba tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 10:22-30

 

Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.  (Gio-an 10:28)

 

          Điều gì khiến bạn cảm thấy dễ bị tổn thương?  Đang đi máy bay?  Đang trên con thuyền giữa những con sóng lớn?  Hay nỗi lo sợ của bạn được biểu lộ rõ nhất qua những mối tương quan làm cho bạn lo lắng sợ mình bị tổn thương hoặc bị chối bỏ?  Dù bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy như vậy thì ai ai cũng đều có những lần thắc mắc liệu tai họa có sắp xảy tới cho mình không.

          Nhưng có khi nào bạn cảm thấy dễ bị thương tổn trong mối tương quan với Chúa không?  Bạn dễ lo lắng, sợ rằng nếu bạn làm hoặc nói điều gì sai trái thì bạn sẽ không biết đến Chúa và Chúa cũng có thể từ bỏ bạn.  Có thể bạn còn nghĩ mình không thể lên thiên đàng được.

          Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đối đầu với những sợ hãi như thế.  Nói về những kẻ tin, Chúa bảo:  Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Gio-an 10:28).  Thực là một nhắc nhở đầy an ủi về tình yêu hằng hữu của Thiên Chúa!

          Người ta dễ dàng nghĩ rằng chúng ta là những kẻ đóng vai chính trong cuộc sống thiêng liêng.  Nhưng này, Chúa Giê-su đang ở đấy để nhắc nhở chúng ta rằng chính Người là Đấng theo đuổi chúng ta và sẽ không để một ai hoặc điều gì bị đoạt mất chúng ta khỏi tay Người.  Người còn nói rằng:  Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha” (Gio-an 10:29).

          Chúa không muốn bạn phải sống trong nỗi lo sợ bị từ bỏ.  Nhưng Người muốn bạn hãy chắc chắn tin vào tình yêu Người yêu thương bạn hơn bất cứ điều nào khác.  Đó bởi vì tình yêu của Người là điều chắc chắn nhất trong thế giới này.  Bạn có thể sống trong sự yên ổn, an toàn vì biết rằng Chúa bênh vực bạn, sẵn sàng tha thứ và phục hồi cho bạn.  Người sẽ không ngừng gìn giữ bạn trong lòng bàn tay Người.

          Hôm nay, bạn hãy cố gắng nhìn lại những lúc bạn cảm thấy mình dễ bị tổn thương nhất.  Bạn hãy mời Chúa bước vào những lãnh vực ấy.  Hãy xin Người cho bạn thấy Người che chở bạn.  Hãy xin Người nói cho bạn nghe Người đã tha thứ cho bạn và phục hồi bạn để bạn tiến về với Cha trên trời.  Hãy ở trong sự cao cả và xót thương của Người, để bạn thấy rõ được những sợ hãi của mình.  Bạn là con Thiên Chúa;  bạn được an toàn trong bàn tay Cha bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con sửng sốt trước đường lối Chúa theo đuổi con.  Con dâng Chúa những hãi sợ của con hôm nay;  xin Chúa lấy tình yêu toàn vẹn của Chúa mà đuổi chúng xa con”.