Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 13:44-52

 

Hai ông liền giũ bụi chân.  (Công Vụ Tông Đồ 13:51)

 

          Đã bao giờ bạn làm như thế chưa?  Bạn cố gắng rất nhiều để thi hành điều Chúa muốn, nhưng mọi sự lại không như bạn mong đợi.  Bạn muốn cùng cầu nguyện với một người bạn ở sở làm để xin ơn chữa lành, nhưng người ấy lịch sự từ chối.  Bạn tham gia vào một tác vụ mới trong giáo xứ, rồi cuối cùng khám phá ra chẳng có ai cần mình.  Mặc dù bạn đã kiên trì cầu nguyện, nhưng một người trong gia đình vẫn không màng gọi điện thoại lại cho bạn.

          Thậm chí hai vị tông đồ Phao-lô và Ba-na-ba cũng gặp thất vọng trên đường truyền giáo.  Nhưng thay vì tuyệt vọng hoặc chán nản, các ngài lại “giũ bụi chân” và tiếp tục tiến tới (Công Vụ Tông Đồ 13:51).  Đây có thể được coi như một cử chỉ lên án, nhưng có lẽ các ngài lại thấy đó là cách Chúa tách các ngài ra khỏi một tình huống còn chưa rõ ràng.  Thay vì bị sa lầy trong một cuộc xung đột vô bổ, các ngài ký thác dân chúng cho Thiên Chú rồi tiếp tục ra đi tới thành khác.

          Vậy giũ bụi chân đối với chúng ta có ý nghĩa gì?  Thực ra chúng ta không thể lúc nào cũng di chuyển từ nơi này tới nơi khác!  Sau đây là ba đề nghị:

          Thứ nhất, hãy tha thứ.  Hãy để lòng từ bi Chúa phủ lấp quá khứ.  Đừng để thù hận hoặc cay đắng khiến cho bạn phải nặng trĩu.  Trái lại, hãy tin rằng Chúa sẽ lo lắng cho bất cứ tình huống nào bạn không thể giải quyết nổi.

          Thứ hai, hãy buông ra.  Bạn hãy ý tứ đừng lập đi lập lại một tình huống trong đầu óc bạn.  Bạn đã trao nó trong tay Chúa rồi, nên giờ đây bạn được tự do tiến tới bước kế tiếp.

          Thứ ba, hãy tiến tới.  Hiện giờ Chúa muốn bạn làm gì?  Có lẽ Người muốn chỉ cho bạn một con đường khác.  Có lẽ bạn cần một thời gian xa khỏi tình huống ấy để chuẩn bị lại và để cho Chúa nhập cuộc.

          Bạn hãy dành những phút chốc để suy nghĩ về sự chán nản vừa mới đây, và hãy tự mình đi theo ba bước kể trên:  Hãy tha thứ.  Hãy buông ra.  Hãy tiến tới.  Nhưng luôn trong tinh thần kiên nhẫn và yêu mến.  Bạn hãy nhớ rằng giống như Phao-lô và Ba-na-ba, việc của bạn là gieo hạt, còn phận sự của Thiên Chúa là làm cho lớn lên.  Một số hạt giống cần có thời gian.  Một số khác nằm dưới đất nhiều năm trời mới nảy mầm.  Bạn cứ tiếp tục cầu nguyện và tin rằng Chúa sẽ thực hiện kế hoạch của Người theo đức khôn ngoan và thời giờ của Người.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con “giũ bụi” hận thù, chán nản và tuyệt vọng.  Lạy Chúa Giê-su, con tin vào thời giờ của Chúa”.