Thứ Hai tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 11:1-18

 

Thần Khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại gì.  (Công Vụ Tông Đồ 11:12)

 

          Đó quả là cơ hội ngàn năm một thuở!  Khi sai Phê-rô  đến với ông Co-nê-li-ô, một người dân ngoại ở Xê-da-rê, Thiên Chúa mời gọi Phê-rô nắm giữ một vai trò quan trọng trong kế hoạch của Người là quy tụ dân ngoại về với Người.  Mối hiềm thù từ bao thế kỷ giữa Dân ngoại và Do-thái sắp được phá đổ, rồi chứng từ của một Giáo Hội hiệp nhất sắp chiếu tỏa trong thế giới.  Còn Phê-rô lại chính là người phá bỏ hàng rào ngăn cách ấy.

          Ông Phê-rô có thể tránh né.  Ông có thể cứ tiếp tục ngủ vùi trong lâu đài Do-thái của ông và từ chối ra đi.  Tuy nhiên ông ngư phủ từng ngoan cố này đã được thay đổi rồi.  Ông không biết chắc chắn điều gì sắp xảy ra, nhưng quyết định bước theo sự thúc giục của Thánh Thần và nắm lấy cơ hội.  Và kết quả thật kỳ diệu:  trước khi Phê-rô kết thúc bài giảng nói về Chúa Giê-su cho ông Co-nê-li-ô và gia đình, thì Thánh Thần đã xuống trên họ và đầy tràn tâm hồn họ (Công Vụ Tông Đồ 11:15).  Đó là cách Thiên Chúa mau mắn khai mạc một thời đại mới của sự hiệp nhất trong Giáo Hội Người!

          Vậy điều gì đã xảy ra cho sự hiệp nhất ấy?  Ngày nay chúng ta thấy anh chị em Tin lành, Công giáo và Chính thống đã chia rẽ nhau.  Những cuộc tranh luận, hiểu lầm và những quan điểm chính trị xa xưa, tất cả đã giữ chúng ta mãi trong sự chia rẽ.  Đúng thế, có những vấn đề giáo lý cần được thắng vượt.  Nhưng các vị giáo hoàng, từ Đức Gio-an XXIII tới Đức Phanxicô, luôn nhắc nhở chúng ta rằng những gì hiệp nhất chúng ta lại với nhau còn cao cả hơn những gì phân rẽ chúng ta.  Nếu chúng ta có thể chú tâm nhìn vào gia sản chung của chúng ta, nếu chúng ta có thể cùng nhắm đích chung là theo Chúa Giê-su sát hơn, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy cách giải quyết những khác biệt đang tồn tại.

          Thế còn trở về gần gũi hơn một chút với Giáo Hội chúng ta thì sao?  Chắc chắn bạn có thể tìm thấy cách thắng vượt những chia rẽ giữa những người cấp tiến và truyền thống, hoặc giữa những người Công giáo đạo gốc với những anh chị em tân tòng.  Chắc chắn các bạn có thể quả quyết rằng các bạn có chung một Bí tích Thánh Thể, một lịch sử qua nhiều thế kỷ, một giáo lý và một truyền thống linh đạo mang chiều kích sâu rộng.  Tóm lại, các bạn là anh chị em trong Chúa Ki-tô!  Phải, có những quan điểm và phương thức khác biệt, nhưng chúng ta vẫn là một thân thể liên kết với nhau nhờ bí tích Rửa tội.  Bạn thử tưởng tượng xem ảnh hưởng trên thế giới sẽ ra sao nếu mỗi người chúng ta đều lấy tình yêu làm mục đích chung!

 

          “Lạy Chúa, xin hãy làm cho dân Chúa nên một!”