Thứ Năm tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 13:13-25

 

Theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su.  (Công Vụ Tông Đồ 13:23)

 

          Nhiều khi chúng ta chỉ thấy chi tiết mà không thấy được tổng thể.  Chúng ta chú mục vào những điều nhỏ nhặt trước mắt, những lo toan và bận bịu, mà không nhận ra toàn bộ kế hoạch Chúa dành cho cuộc đời chúng ta.

          Việc này đúng cả với những hành vi đức tin của chúng ta nữa.  Thí dụ chúng ta có thể chú ý đến việc đi lễ ngày Chúa Nhật và đọc kinh mỗi sáng, nhưng lại quên đi ý nghĩa và sức mạnh của những việc làm ấy.  Hoặc chúng ta có thể quá để ý đến việc liệu Chúa có nhậm lời chúng ta cầu xin một điều đặc biệt hay không, đến nỗi không nhận ra được là Chúa đã làm điều ấy cho chúng ta rồi và Người hứa sẽ làm thêm cho chúng ta nếu chúng ta ở với Người.

          Trong bài đọc 1 hôm nay, thánh Phao-lô cho dân chúng Pi-xi-đi-a thấy tổng thể bức tranh.  Ngài mô tả kế hoạch của Thiên đã khai mở hằng ngàn năm rồi và tột điểm của kế hoạch là việc Người sai Chúa Giê-su đến làm Đấng Cứu Độ.  Thánh Phao-lô tuyên bố, mọi điều Thiên Chúa đã hứa thì giờ đây được thể hiện nơi Chúa Ki-tô.

          Vậy Thiên Chúa đã hứa những gì?  Thưa, Người đã hứa rằng nếu chúng ta tin vào Con của Người, chúng ta sẽ được sống muôn đời (Gio-an 5:24).  Rằng mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người (Rô-ma 8:28).  Rằng Người sẽ ở với chúng ta mãi mãi, đời này và đời sau (Mát-thêu 28:20).

          Đó là toàn bộ bức tranh, để chúng ta nhận ra được tổng thể giữa những chi tiết là các lo lắng và bổn phận hằng ngày của chúng ta.  Thiên Chúa luôn giữ lời hứa!  Người có một kế hoạch dành cho tôi!  

          Dù các hoàn cảnh cuộc sống bạn có thế nào đi nữa, tất cả cái nhìn của Thiên Chúa về bạn cũng không bao giờ thay đổi.  Mặc cho những gian khổ bạn đang trải nghiệm và cuộc đời bạn đang diễn ra thế nào đi nữa, bạn hãy luôn tâm niệm tình yêu Thiên Chúa và ý định của Người, rồi bạn sẽ cảm thấy bình an hơn.

          Nhờ Chúa Giê-su, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa.  Người yêu thương chúng ta, tha thứ cho chúng ta và mời gọi chúng ta cùng với Người bước vào cõi vĩnh cửu.  Viễn tượng này sẽ giúp bạn phấn khởi mỗi buổi sáng thức dậy và khi bạn lên giường nghỉ ngơi ban đêm.  Viễn tượng ấy cũng ở với bạn suốt ngày sống.  Mọi sự khác trong đời bạn đều phù hợp với kế hoạch này của Chúa, một kế hoạch không chỉ cho hôm nay hay ngày mai, mà là muôn đời!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã giữ lời hứa.  Xin Cha giúp con nhìn mọi lãnh vực đời con đều nằm trong kế hoạch Cha dành cho con”.