Chúa Nhật tuần V Phục Sinh

Suy niệm 1 Gio-an 3:18-24

 

Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.  (1 Gio-an 3:18)

         

          Trong bài đọc 2 hôm nay, thánh Gio-an cho chúng ta một hướng dẫn chắc chắn giúp ta có thể “ở lại” trong tình yêu Thiên Chúa (1 Gio-an 3:24).  Ngài dạy chúng ta rằng một trong những bí quyết để ở lại là hãy lắng nghe những chuyển động của tâm hồn.  Đó là vì tâm hồn, hoặc lương tâm chúng ta, là nơi Chúa Thánh Thần phán dạy chúng ta cách thân mật nhất.

          Một đàng thánh Gio-an nói về việc chúng ta được “mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa” (3:21), nghĩa là Chúa Thánh Thần tuôn đổ vào tâm hồn chúng ta tình yêu Thiên Chúa và củng cố chúng ta tuân giữ giới răn của Người. Đàng khác, tâm hồn chúng ta có thể “cáo tội” chúng ta khi Thánh Thần cho thấy rõ ràng chúng ta đã hành động vị kỷ và lợi dụng người khác (3:20).  Chắc chắn mọi người chúng ta đều cảm nghiệm hai điều nói trên.

          Thánh Gio-an minh định rằng đó không chỉ là một vấn đề thuộc lương tâm chúng ta mà thôi.  Qua suốt bức thư, ngài nhấn mạnh đến công việc của Chúa Thánh Thần là viết lời Người vào tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta tuân theo những lời ấy.

          Vậy điều ấy có nghĩa gì đối với chúng ta?  Có nghĩa là nếu Thánh Thần hoạt động nơi tâm hồn chúng ta, thì chúng ta phải thận trọng để cảm nhận được một sức lôi kéo trong tâm hồn.  Chúng ta phải chú ý đến những chuyển động của tâm hồn, vì rất có thể là Thánh Thần đang cố gắng giúp đỡ chúng ta chọn những quyết định đúng đắn và đưa chúng ta tới gần Chúa.

          Thật phấn khởi khi biết rằng Chúa Thánh Thần hằng hoạt động để huấn luyện tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta chọn lựa những quyết định đúng.  Thậm chí Người còn hoạt động cả những khi chúng ta không ý thức được Người!  Thật an tâm khi biết rằng Người sẽ không ngừng hoạt động trong chúng ta cho đến khi mọi tư tưởng và hành động của chúng ta làm đẹp lòng Chúa Giê-su và giúp xây dựng vương quốc Người.

          Vậy hôm nay bạn hãy cố gắng ở lại trong tình yêu Thiên Chúa.  Hãy cố gắng lắng nghe những chuyển động của tâm hồn bạn.  Và hãy cố gắng thực hành những gì bạn nghĩ là Chúa muốn bạn làm.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến và chuyển động trong cuộc đời con.  Xin Ngươi soi sáng cho con làm việc lành trong tinh thần và chân lý”.