Thứ Ba tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:27-31

 

Anh em đừng xao xuyến.  (Gio-an 14:27)

 

          Các môn đệ Chúa có thừa lý do khiến tâm hồn họ xao xuyến.  Chúa Giê-su bảo họ là Người sắp rời bỏ họ và “thủ lãnh thế gian này” đang đến.  Nhưng đang khi các môn đệ xao xuyến thì Chúa Giê-su lại vui mừng.  Người biết rằng cuộc ra đi của Người sẽ đem lại cho họ bình an.  Khi lên ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa Giê-su sẽ đổ Thánh Thần của Người vào trong tâm hồn họ và Thánh Thần sẽ cho họ biết tình yêu Thiên Chúa yêu thương họ một cách mới mẻ và sâu xa hơn.  Như vậy tâm hồn họ sẽ được thảnh thơi.

          Làm sao chúng ta biết được tình yêu Thiên Chúa giống như các môn đệ Chúa đã biết?  Làm sao chúng ta cảm nghiệm được bình an Chúa Giê-su đã hứa ban cho họ?  Bí quyết nằm trong việc cầu nguyện.  Sách Giáo lý Giáo Hội Công giáo  dạy rằng cầu nguyện là công việc của “tư tưởng, trí tưởng tượng, cảm xúc và ước muốn” (2708).  Vận động những khả năng Chúa ban theo cách đó có thể giúp cho những chân lý đức tin chúng ta trở nên sống động và giúp chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa theo những cách thức mới mẻ.  Cầu nguyện hữu hiệu nhất khi chúng ta xin Chúa Thánh Thần nhận lấy trí tưởng tượng chúng ta mà soi sáng cho chúng ta.

          Thánh I-nha-xi-ô Loyola thường sử dụng trí tưởng tượng khi ngài cầu nguyện.  Với cuốn Kinh Thánh trước mặt, ngài hình dung ra khung canh và thời gian câu chuyện ngài vừa đọc, rồi ngài tưởng tượng mình đang hiện diện trong khung cảnh ấy.  Ngài sẽ chú ý nhiều đến những chi tiết trong khung cảnh Tin Mừng và tưởng tượng mình đang hỏi Chúa Giê-su về những gì đang xảy ra.  Đặc biệt ngài thích tưởng tượng mình đang ở trong Bữa Tiệc Ly, đang nghe bài giảng trên núi, hoặc trên đồi Can-va-ri-ô khi Chúa Giê-su đang sinh thì trên thập giá.

          Bạn cứ thử xem.  Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong những khung cảnh Tin Mừng mà thánh I-nha-xi-ô ưa thích nhất, hoặc một trong những khung cảnh bạn thích nhất.  Chúa Giê-su đang nói gì hoặc làm gì?  Đâu là những biểu lộ trên khuôn mặt Chúa?  Tiếng nói của Người thế nào?  Giờ đây bạn hãy tưởng tượng Chúa Giê-su đang nói thẳng với bạn trong khi khung cảnh diễn tiến.  Bạn nghĩ sứ điệp nào Người nói với bạn?  Rồi quan trọng hơn cả, bạn cảm nhận được bình an của Người như thế nào trong lúc này?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn biết Chúa rõ hơn!  Xin Chúa hãy đến giúp con bớt lo lắng khi con cảm nếm được tình yêu của Chúa”.