Thứ Bảy tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 16:1-10

 

Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở A-xi-a.  (Công Vụ Tông Đồ 16:6)

 

          Nếu có khi nào bạn phải lái xe trên con đường quê ngoằn ngoèo trong đêm tối, thì chắc chắn bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của các bảng chỉ đường.  Các bảng chỉ đường cảnh giác bạn về những khúc quanh sắp tới và giúp bạn khỏi lạc đường.  Vậy khi bạn đọc bài đọc 1 hôm nay, có thể bạn nghĩ rằng thánh Phao-lô cũng có những bảng chỉ đường rõ ràng để hướng dẫn mình, tức là những bảng chỉ đường thiêng liêng.

          Tuy nhiên các bảng chỉ đường ấy không luôn luôn rõ ràng như trắng với đen đâu.  Phao-lô và các bạn đồng hành của ngài đã phải học nhận biết những dấu hiệu Chúa gửi cho họ.  Các ngài đã phải học lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.  Cần tập luyện:  có thể các ngài cảm nhận điều gì đó, giống như một sự thúc giục các ngải phải điều chỉnh lại chương trình những chuyến đi, rổi thử nghiệm để xem có đúng không.  Hoặc có thể điều gì đó ngoài tầm kiểm soát của các ngài đã làm thay đổi lộ trình, rồi các ngài phải cố gắng xem đó có phải là hướng đi Chúa muốn hay không.  Việc ấy không dễ dàng đâu và có lẽ đôi khi các ngài cũng không nhận định đúng.  Các ngài có những thành công cũng như những thất vọng trên hành trình.  Thế rồi dần dần các ngài khá hơn khi nhìn nhận, hiểu biết và theo những dấu hiệu chỉ đường thiêng liêng này.

          Chúa cũng muốn gửi cho chúng ta những dấu hiệu chỉ đường.  Có thể bạn đang tập thích nghi với một công việc mới, dạy dỗ con cái, hoặc ứng phó với một thử thách trong hôn nhân của bạn.  Giống như thánh Phao-lô, bạn có thể học nhìn và hành động theo sự hướng dẫn của Chúa nhờ những thử thách và sai lầm đơn giản.  Đôi khi có thể bạn không biết phải theo đường nào tựa như tiến thoái lương nan.  Nhưng lúc ấy có lẽ bạn nghe được một lời khuyên của người bạn đời.  Hoặc bạn cảm nghiệm được sự bình an khi bạn cân nhắc một sự chọn lựa đặc biệt.  Đó là những cách Chúa hướng dẫn bạn.

          Khi bạn cố gắng hết sức để theo sự hướng dẫn của Chúa, có lẽ bạn lúc rẽ đúng lúc quẹo sai. Bạn nhớ rằng đi theo sự dẫn dắt của Chúa không giống như sử dụng một cái GPS thần kỳ đâu.  Nhưng với thời gian, bạn sẽ dần dần khá hơn trong việc lắng nghe Chúa Thánh Thần và hành động theo điều bạn cảm thấy Người đang phán dạy bạn.  Càng tập lắng nghe và theo sự dẫn đắt của Chúa, bạn càng trở nên nhạy cảm hơn.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã muốn dẫn dắt con trên đường con đi”.