Thứ Hai tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 14:5-18

 

Thấy việc ông Phao-lô làm, đám đông hô lên.  (Công Vụ Tông Đồ 14:11)

 

          Bạn thử hình dung ra khung cảnh hôm nay.  Một người cả đời chưa hề đi được bước nào mà nay lại đứng phắt dậy và đi lại trước mặt đám đông dân chúng.  Thật là một phép lạ kỳ diệu!  Chẳng lạ gì dân chúng không kìm hãm được sự khích động.  Thế là hai ông Ba-na-ba và Phao-lô đã nhân cơ hội này nói cho họ biết về Đấng đã chữa lành cho người khuyết tật này.

          Sống giữa những bất ổn và những vấn đề không được giải quyết, hôm nay phải là ngày để chúng ta vui mừng.  Tại sao?  Vì Chúa đang hành động.  Vì chung quanh chúng ta là những phép lạ xảy ra từng ngày và mọi ngày.  Cha trên trời đến với chúng ta ngay lúc này.  Có thể chúng ta không luôn biết được như vậy, nhưng điều ấy không có nghĩa là Thiên Chúa sẽ thụ động đâu.  Phép lạ xảy ra dưới nhiều hình thức, và Chúa muốn chúng ta hãy mở mắt để nhận ra chúng.  Người muốn giúp chúng ta nhận biết rằng Người đang ở với chúng ta, đến với chúng ta và ban ân sủng cho chúng ta.

          Vậy Chúa muốn giúp chúng ta nhận ra những thứ phép lạ nào?  Phải, bạn thử nghĩ đến những lần bạn nhận được một ơn chữa lành hoặc sức mạnh nội tâm.  Hoặc bạn hãy nghĩ tới lần nào đó bạn biết chắc chắn Chúa đã tha thứ cho bạn, hoặc bạn đã có thể tha thứ cho người khác.  Bạn hãy nghĩ đến những lúc ấy, thậm chí cả trong Thánh lễ, bạn đã xác tín rằng Chúa ở với bạn một cách đặc biệt.  Hoặc có lẽ bạn đã cầu nguyện cho một người thân đang đau nặng, rồi bạn thấy họ bình phục mà y khoa không giải thích nổi.  Mỗi lần như thế đều là một phép lạ gây kinh ngạc giống như phép lạ Phao-lô và Ba-na-ba đã làm và được kể lại trong bài đọc 1 hôm nay.

          Đằng sau những phép lạ này chính là lời hứa trong bài Tin Mừng:  “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.  Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.  Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Gio-an 14:23).  Bất kể hôm nay hoặc ngày nào khác bạn phải đối phó với điều gì, bạn cứ nắm vững chân lý nói trên.  Chính Chúa đã lựa chọn sống trong tâm hồn bạn.  Người ở với bạn trong mọi hoàn cảnh, ban cho bạn ân sủng, bình an và niềm hy vọng của Người.  Cha bạn luôn đi trước bạn, bên cạnh bạn và đằng sau bạn.  Vậy thì còn điều gì lạ lùng hơn điều ấy nữa?

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đang sống trong tâm hồn con.  Con không thể chờ đợi để nhận ra được những phép lạ nào Cha sẽ thực hiện trong đời con hôm nay nữa!”