Thứ Tư tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 15:1-6

 

Các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông.  (Công Vụ Tông Đồ 15:4)

 

          Một cuộc thăm dò mới đây dành cho hai ngàn người không tham dự Thánh lễ Chúa Nhật.  Cuộc thăm dò đo lường sự đồng ý của họ với khẳng định sau:  “Nếu một người bạn của tôi thực sự muốn đánh giá đức tin của họ, thì tôi không ngần ngại để họ nói về đức tin ấy”.  Bạn có ngạc nhiên không khi biết rằng gần 80 phần trăm đã đồng ý với khẳng định ấy?  Bản thăm dò kết luận:  “Nếu đức tin quan trọng đối với bạn thì bạn hữu của bạn sẽ thích nghe nói về đức tin”.

          Đây là một tin vui:  bạn có thể chia sẻ câu chuyện của bạn;  người ta thật thích thú khi nghe bạn nói về việc Chúa làm trong cuộc đời bạn.  Họ thích nghe bạn kể lại Chúa đã nhận lời bạn cầu xin hoặc đã giúp bạn được bình an trong khi bạn gặp sóng gió.  Chúng ta đã nghe quá nhiều câu chuyện tiêu cực trên tin tức báo chí rồi;  cho nên thật thoải mái khi được nghe một tường trình tốt đẹp!

          Vậy điều gì có thể xảy ra khi chúng ta chia sẻ những câu chuyện của mình?

          Chia sẻ những câu chuyện của chúng ta có thể gợi lên niềm vui.  Trong bài đọc 1 hôm nay, hai ông Phao-lô và Ba-na-ba đã chia sẻ những câu chuyện về việc Thiên Chúa đã cùng đi với họ.  Điều ấy cũng xảy ra với chúng ta.  Những câu chuyện của chúng ta nói lên lòng nhân lành của Chúa.  Chúng nói lên chân lý đầy khích lệ, là Thiên Chúa bênh vực chúng ta.  Đôi khi chúng ta được can đảm khi nhớ lại lịch sử của chúng ta với Chúa, làm như không có lịch sử nào khác nữa!

          Chia sẻ những câu chuyện của chúng ta có thể xây dựng cho đức tin. Khi bạn chia sẻ những điều Chúa đã làm cho bạn, việc này có thể giúp người khác biết chấp nhận sự kiện Chúa vẫn tiếp tục hành động ngày nay.  Họ có thể tìm thấy điều gì đó liên hệ với cuộc sống họ.  Rồi họ dám tin rằng “Chúa đã làm điều ấy cho họ.  Người cũng có thể làm điều ấy cho tôi nữa”.  Theo cách đó, kể lại câu chuyện của chúng ta có thể là một khí cụ lôi kéo người khác đến gần Chúa hơn.

          Sau cùng, chia sẻ những câu chuyện của chúng ta có thể giúp người khác đến với Chúa Giê-su.  Mục đích của chúng ta khi nói về Chúa không phải chỉ là nói suông rằng “Bạn hãy nhìn vào tôi đây!”  Trái lại, đó là khích lệ người ta:  “Bạn hãy nhìn vào Chúa Giê-su đi.  Người thật nhân lành”.  Đúng vậy, đòi hỏi nơi chúng ta một chút can đảm.  Nhưng Chúa ở ngay bên cạnh bạn, sẵn sàng giúp đỡ bạn.

          Bạn đừng lo lắng vì cảm thấy một chút dè dặt khi chia sẻ đức tin.  Hầu hết ai củng cảm thấy như thế.  Cứ nhớ rằng người ta rất thích thú với câu chuyện của bạn.  Hơn nữa, chính Chúa Thánh Thần đang ở với bạn.  Một cuộc tường thuật hay sẽ khích lệ mọi người, thậm chí cả bạn nữa!

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa giúp con được can đảm để nói về lòng nhân lành Chúa với bạn hữu và gia đình con”.