Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:23-28

 

Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.  (Gio-an 16:23)

 

          Cầu xin Chúa Cha nhân danh Chúa Giê-su khi chúng ta cầu nguyện có ý nghĩa gì?  Theo truyền thống Do-thái, danh của một người không phải chỉ là một lời bạn dùng để giúp họ chú ý.  Khi nhân danh một người mà nói thì có nghĩa là nói thay cho họ, giống như một đại sứ phát ngôn thay cho tổng thống của mình.  Điều ấy tựa như là người kia đang có mặt ở đó với bạn, mang lại cho những lời bạn nói chính uy quyền của họ.  Vậy khi Chúa Giê-su mời gọi chúng ta cầu nguyện nhân danh Người thì chắc chắn là Người ban cho chúng ta một đặc ân lớn lao rồi!

          Một đại sứ có thể nói nhân danh tổng thống của mình vì họ biết tổng thống rất rõ.  Họ biết những gì trong tâm hồn tổng thống và biết tổng thống sẽ phản ứng thế nào trước tình huống hiện tại.

          Đây là mối tương quan Chúa Giê-su muốn bạn có với Người.  Chúa muốn bạn phải biết Người thật sâu xa và thân mật.  Người muốn dạy bạn yêu mến những gì Người yêu mến, nhìn thế giới bằng ánh mắt thương xót của Người và đối xử với nhau bằng cùng một lòng ưu ái như Người đối xử với bạn.

          Đúng vậy, thay vì suy nghĩ theo cách của một đại sứ, bạn hãy suy nghĩ theo cách một người chồng hay người vợ, hay cách của một người anh chị em gần gũi nhau.  Bạn hãy nghĩ đến cách người chồng hay người vợ nhìn thấy trước được người kia cần gì và muốn gì.  Hoặc thử nghĩ đến hai người ảnh em chẳng cần phải đợi cho người kia nói hết câu thì họ đã hiểu rồi.

          Điều này chắc chắn không xảy ra lập tức đâu.  Nhưng đòi phải có thời gian, giống như mối tương quan giữa chúng ta với Chúa cần thời gian để được sâu xa hơn.  Chúng ta không mong là mình biết được mọi sự về Chúa Giê-su ngay lập tức, cho nên chắc chắn chúng ta cũng không mong chờ lời cầu xin sẽ được nhận ngay khi chúng ta cầu nguyện cho một người.  Nhưng điều ấy cũng không có nghĩa là đừng cố gắng vô ích.

          Ngày qua ngày, khi bạn dâng cho Chúa những người thân lúc bạn cầu nguyện, hãy hết sức cố gắng cầu cho họ tựa như bạn nghĩ là Chúa Giê-su đang cầu cho họ vậy.  Dần dần một điều kỳ diệu sẽ xảy đến:  Chúa Giê-su gần với bạn hơn và giúp bạn hiểu Người sâu xa hơn.  Rồi điều ấy sẽ ảnh hưởng đến cách thức bạn cầu nguyện ngày mai.  Cứ như vậy, như vậy và như vậy!

          Quả là một đặc ân cho chúng ta được cầu xin nhân danh Chúa Giê-su!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con cầu nguyện nhân danh Chúa cho những người thân yêu của con.  Xin Chúa đem tất cả chúng con vào trong trái tim Chúa và uốn nắn chúng con theo ý Chúa”.