Thứ Hai tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 16:11-15

 

          Bạn có thể tưởng tượng mình đang nghe thánh Phao-lô rao giảng Tin Mừng không?  Nhân vật phi thường này nhất định có một sự hiện diện thật mạnh mẽ.  Câu chuyện trở lại của ngài thế nào?  Ai có thể từ chối một người mà cuộc sống của họ đã thay đổi quá nhiều?  Gần như không tài nào chống lại nổi con người ấy.  Cho nên người ta thật dễ dàng nghĩ rằng chính tài hùng biện của Phao-lô khi giải thích Tin Mừng đã thuyết phục được bà Li-đi-a trở thành Ki-tô hữu.  Nhưng Kinh Thánh lại dạy chúng ta rằng chính Chúa mới là Đấng đã mở tâm hồn bà (Công Vụ Tông Đồ 16:14).  Phải, chắc chắn những lời của Phao-lô đã giữ một vai trò quan trọng.  Nhưng khi người ta đã làm và đã nói hết rồi, thì việc trở lại là công việc của Chúa chứ không phải của chúng ta.

          Thế là nhẹ nhõm!  Thay đổi tâm trí một ngưới không tùy thuộc chúng ta.  Đâm thấu tâm hồn hoặc biến đổi lối sống của người khác không phải là việc của chúng ta.  Nhưng đó là việc của Chúa.  Chính ân sủng Chúa là Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong đời sống của một người.  Dù chúng ta cố gắng khích lệ một trong những đứa con của chúng ta trở lại với Giáo Hội hay chúng ta ráng gây một ảnh hưởng tốt lành nơi sở làm, thì những nỗ lực của chúng ta mới chỉ thực hiện rất nhiều thôi, chứ chưa hoàn tất được.  Đúng vậy, phần còn lại quan trọng nhất còn tùy thuộc vào Thánh Thần.

          Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta đừng làm gì cả.  Giống như thánh Phao-lô, chúng ta có một vai trò quan trọng.  Nếu thánh Phao-lô không có mặt tại đó thì bà Li-đi-a và gia đình sẽ chẳng được đón nhận Chúa.  Sự kiên trì, cảm thông và cả đến óc sáng tạo của chúng ta đều hoạt động để dọn đường cho người ta mở lòng đón nhận Chúa.  Như thánh Augustinô đã nói, chúng ta hãy cầu nguyện tựa như mọi sự đều tùy thuộc vào Chúa và phải hành động tựa như mọi sự tùy thuộc vào chúng ta.

          Vậy bạn hãy cầu nguyện cho người khác và đừng bỏ cuộc.  Hãy làm những gì có thể để luôn giúp người khác.  Hãy yêu thương họ cách dịu dàng và thực tiễn để họ có thể nhận ra Chúa Giê-su trong bạn.  Hãy nói những lời khích lệ để họ có thể tin rằng Chúa yêu thương họ.  Hãy tự nguyện cùng với họ đọc một kinh Lạy Cha hoặc kinh Kính Mừng khi họ cảm thấy như mang gánh nặng, để họ cảm nghiệm được thế nào là nói chuyện với Chúa.  Nhưng bạn hãy luôn nhớ rằng Chúa mới là Đấng thực hiện những thay đổi lớn lao nhất.  Người sẽ hoàn tất công việc tốt đẹp Người đã khởi sự (Phi-líp-phê 1:6).

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã mở tâm hồn người ta để họ đón nhận tình yêu của Cha!  Con cũng tạ ơn Cha đã mời con cùng làm việc với Cha trong nỗ lực rao giảng Tin Mừng”.