Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:20-23

 

Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng.  (Gio-an 16:20)

 

          Khi coi một cuốn phim hay đọc một quyển sách, người ta thường rất dễ dàng lần theo cấu trúc.  Chúng ta hiểu được câu chuyện là nhờ biến cố này theo sau biến cố khác và cảm nhận được câu chuyện sẽ đi tới đâu.  Nếu cuộc đời cũng cứ tuần tự diễn ra như thế có phải là hay hơn không?  Vấn đề là khi bạn “ở trong” câu chuyện thì bạn lại dễ dàng đánh mất sợi chỉ liên kết ấy và không rõ được câu chuyện sẽ đi về đâu.

          Khi tiến gần đến thời điểm bị đóng đinh thập giá, Chúa Giê-su đã cố gắng giúp đỡ các môn đệ trong lúc bối rối ấy.  Người biết họ sẽ phải đối phó với một thử thách lớn lao khi thấy Người chết trên thập giá.  Để chuẩn bị cho họ         sẵn sàng, Người giải thích rằng đây là một phần thuộc câu chuyện vĩ đại mà Người mời gọi họ bước vào.  Họ sẽ cảm thấy buồn phiền xé tâm can và khác xa mọi người.  Nhưng điều ấy chưa phải là kết thúc.  Buồn phiền của họ sẽ biến thành niềm vui, và câu chuyện sẽ mang một ý nghĩa mới.

          Vậy bạn có tin rằng đời bạn là một phần thuộc cùng một câu chuyện ấy không?  Trong khi các môn đệ phải phấn đấu với buồn phiền về cái chết của Chúa Giê-su, thì phần của bạn trong câu chuyện ấy lại tới sau.  Bạn đã biết về sự phục sinh của Chúa Giê-su.  Nếu bạn biết chăm chú nhìn vào chiến thắng của Chúa Giê-su trên tội lỗi và sự chết, thì bạn sẽ cảm nghiệm được niềm vui, sự vững vàng và bình an mà không có gì trên thế gian này cướp đi được khỏi bạn.

          Đã bao lần chúng ta không thấy được câu chuyện của Thiên Chúa.  Chúng ta quên mất rằng niềm vui chúng ta đến từ ơn cứu độ của Chúa Giê-su, chứ không phải từ câu chuyện thế gian muốn cống hiến chúng ta.  Vì không thấy được nên chúng ta có thể bắt đầu mất đi niềm tin rằng Chúa đang ở với chúng ta.

          Vì thế chúng ta cần phải chìm đắm mỗi ngày trong câu chuyện Kinh Thánh.  Chúng ta cần để cho Lời Chúa giúp sự chú ý của chúng ta được bén nhậy hơn.

          Bạn đừng khi nào quên rằng bạn tham dự vào một câu chuyện anh hùng.  Bạn là một trong số “ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh” là những người đã được Chúa biến đổi (Do-thái 12:1).  Bạn không phải là một khách bàng quan;  nhưng bạn là một tham dự viên tích cực.  Hôm nay bạn có một vai trò trong việc giúp câu chuyện này diễn tiến – và Chúa Giê-su ở ngay bên cạnh bạn, giúp đỡ bạn từng bước trên đường.

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con câu chuyện diệu kỳ về công cuộc cứu độ của Chúa.  Xin Chúa giúp con lấy câu chuyện ấy làm câu chuyện đời con”.