Thứ Tư tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 17:15, 22 – 18:1

 

Vấn đề ấy, để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông.  (Công Vụ Tông Đồ 17:32)

 

          Để khi khác.  Bạn có thường nói câu ấy không?  “Bạn có muốn cùng làm với chúng tôi không?”  Cám ơn, để khi khác.  Đúng thế, bạn muốn nói là bạn cũng thích đấy, lúc nào đó trong tương lai, nhưng có thể là không.  Bạn chỉ không muốn dấn thân vào lúc ấy thôi.

          Dân thành A-thê-na cũng vậy.  Những điều Phao-lô giảng cho họ rõ ràng là thích thú, nhưng có lẽ không có gì hơn thế nữa.  Có lẽ những điều ấy quá khác biệt với những niềm tin đã lâu đời của họ nên cần phải xét lại, có thể sau này.  Bất kể đưa ra lý do nào thì họ cũng đã đánh mất điều Thiên Chúa đang làm hiện thời.

          Đối với nhiều điều, “để khi khác” là một câu trả lời hoàn toàn hữu lý.  Nhưng đó không phải là câu trả lời đúng đối với Thiên Chúa.  Có câu nói rằng “Nếu bạn quá bận rộn cho Chúa thì bạn mới thực sự là bận rộn”.  Bạn không muốn để lỡ mất dịp khi Chúa phán.  Lắng nghe và nắm vững những gì Người nói là điều quan trọng.  Người có nhiều điều để nói với bạn, để dạy dỗ bạn, để khích lệ và hướng dẫn bạn, để ban xuống ân sủng dồi dào cho bạn.  Người biết bạn cần gì, và ước muốn nhiều nhất của Người là bạn biết lắng nghe và đáp lại tiếng Người phán hôm nay, chứ không phải để khi khác.

          Vì thế, việc cầu nguyện thật quan trọng:  để chúng ta đừng đánh mất những gì Chúa Thánh Thần muốn nói với chúng ta. Dành chút thì giờ buổi sáng để cầu nguyện giúp chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và để tiếng Chúa rèn luyện tâm hồn chóng ta.

          Lắng nghe tiếng Chúa có ý nghĩa gì ngay trên mặt đất này?          Phải, có thể bạn không “nghe” tiếng ấy như tiếng loài người chúng ta;  có thể bạn chẳng nghe được tiếng ấy như những lời nói.  Nhưng bạn có thể cảm nghiệm được việc nghe tiếng Chúa qua một tư tưởng đến trong đầu óc bạn khi bạn cầu nguyện, qua một xác tín trong lương tâm bạn, hoặc khi bạn nhớ lại lời ai đó đã phê bình.  Có lẽ một câu Kinh Thánh hoặc điều gì đó bạn nghe được trong bài giảng hay trong một bài thánh ca đánh động bạn.  Chúa nói qua tất cả những cách thức như vậy.

          Vậy bạn hãy lắng nghe tiếng Chúa hôm nay.  Rồi khi cảm nhận được điều Chúa đang nói, bạn đừng chỉ cố gắng gật đầu thưa dạ rồi tự bảo mình là hãy để khi khác bạn sẽ trở lại, giống như dân thành A-thê-na đã làm.  Hãy trân quý tiếng Chúa.  Hãy cố gắng đáp lại ngay.  Bây giờ là thời thuận tiện.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con dành thì giờ để lắng nghe Chúa hôm nay”.