Chúa Nhật tuần VII Phục Sinh

Lễ Thăng Thiên

 

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 1:1-11

 

Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời… (Công Vụ Tông Đồ 1:11)

 

          Khi nghĩ đến việc Chúa Giê-su lên trời, chúng ta thường nghĩ đến cảm tưởng tuyệt vời nếu được thấy Chúa bay về trời giữa sự đón rước của các thiên thần và sự kinh ngạc của các tông đồ.  Nói khác đi, chúng ta chú ý đến hành vi lên trời của Chúa.  Nhưng điều quan trọng hơn thế nữa, đó là những gì đã xảy ra sau khi Chúa Giê-su lên trời.  Chúng ta hãy xem.

          Thứ nhất, Chúa lên trời đã nhận lấy ngai báu của Người để làm Vua toàn thể tạo vật.  Thánh Phao-lô dạy chúng ta rằng Chúa Giê-su đã được “tôn lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai” (Ê-phê-xô 1:21).  Mọi sự đều phải tùng phục Tin Mừng về lòng thương xót và cứu chuộc của Người.

          Thứ hai, Chúa Giê-su, “vị Thượng Tế siêu phàm, đã băng qua các tầng trời, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Do-thái 4:15,16).  Điều này có nghĩa là giờ đây chúng ta có thể “mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần (4:16). Chúng ta không phải sợ hãi Người nữa.

          Thứ ba, khi lên trời, Chúa Giê-su đã mở cánh cửa cho Chúa Thánh Thần ngự đến.  Trước khi ra đi, Người đã hứa:  “Còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần” (Công Vụ Tông Đồ 1:5).  Người hứa sẽ “đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5).

          Sau cùng, biến cố Chúa Giê-su lên trời tạo nên nơi chúng ta một ước ao mong Người trở lại.  Lúc Người lên trời, thiên thần hứa rằng:  Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Công Vụ Tông Đồ 1:11).  Lời hứa ấy bảo đảm với chúng ta rằng sẽ tới một thời gian tội lỗi, đớn đau và thống khổ không còn nữa.  Lời đó hứa với chúng ta rằng Chúa Giê-su sẽ đoái thương gìn giữ chúng ta cho tới khi ngày trọng đại và lớn lao ấy đến.

          Vậy hôm nay bạn hãy vui mừng!  Hãy nâng tâm hồn lên và hướng mắt nhìn về Chúa Giê-su giờ đây đang được tôn vinh trên trời.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa hãy đến và cho con được tràn đầy Thánh Thần Chúa”.