Thứ Hai tuần VII Phục Sinh

Lễ kính thánh Mát-thi-a, tông đồ

 

Suy niệm Gio-an 15:9-17

 

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.  (Gio-an 15:16)

 

          Chắc chắn thánh Mát-thi-a cảm thấy là mình đã được Chúa tuyển chọn hai lần.  Được ở giữa các môn đệ Chúa Giê-su, Đấng đã ở với ngài ngay từ lúc ban đầu, thánh Mát-thi-a gần như còn nghe Người phán “Hãy theo Ta”.  Rồi để thay thế Giu-đa, ngài được chọn làm một trong Nhóm Mười Hai.  Vậy biến cố ngài được kêu gọi lần thứ hai này đã xảy ra thế nào?  Bằng cách rút thăm.  Các tông đồ đã áp dụng phương pháp rút thăm vì hai lý do.  Trước hết, vì họ không biết chọn ai giữa hai ứng viên đều có những khả năng ngang nhau:  Mát-thi-a và Giu-se Ba-sa-ba.  Lý do thứ hai, để chắc chắn rằng việc quyết định là do Chúa chứ không phải do các ngài.

          Nhưng việc chọn Mát-thi-a không bắt đầu bằng việc bốc thăm đâu, cũng không bắt đầu bằng việc Chúa Giê-su kêu gọi ngài.  Mát-thi-a đã được tuyển chọn “trước cả khi tạo thành vũ trụ” (Ê-phê-xô 1:4).  Thiên Chúa đã tuyển chọn Mát-thi-a trước cả khi Mát-thi-a được thành thai!  Việc tuyển chọn ấy đã dẫn dắt Mát-thi-a mỗi ngày trước khi ngài gặp Chúa Giê-su lần đầu, rồi sau đó vẫn tiếp tục làm sáng tỏ ý nghĩa cuộc đời ngài.  Bạn có thể nói rằng Thiên Chúa đã chọn Mát-thi-a ngày này qua ngày khác, uốn nắn và hướng dẫn ngài, ngay cả khi chính Mát-thi-a cũng không ý thức công việc ấy.

          Có lẽ bạn đoán đươc chúng ta sẽ đi về đâu qua việc tuyển chọn ấy.  Chúa đã tuyển chọn mỗi người chúng ta cùng một cách thức như vậy.  Người đã chọn chính bạn.  Người đã nghĩ đến bạn trước khi bạn sinh ra.  Người biết bạn có tài năng nào, những ưu điểm và những thử thách nào, và Người đã phác họa một kế hoạch cho bạn để dẫn dắt bạn về quê trời.  Mỗi ngày, Người tiếp tục tuyển chọn bạn bằng cùng một tình yêu Người đã dành cho bạn từ ban đầu.

          Điều này không có nghĩa là cuộc đời bạn sẽ êm xuôi, không một chút mâu thuẫn.  Nhưng nó có nghĩa là dù bạn phải đối phó với bất cứ điều gì, thì Chúa vẫn ở với bạn, tuyển chọn bạn.  Người luôn chọn cách thức tốt nhất cho bạn.  Ngay cả khi bạn chọn cách đối nghịch, thì Người sẽ “tình toán lại” đường bạn đi để bạn tìm thấy Người và bước theo Người.

          Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ suy nghĩ về niềm vui tàng ẩn trong chân lý này.  Ngày nọ qua ngày kia, Chúa muốn ở gần bạn, sánh bước với bạn, để tỏ cho bạn thấy tình yêu của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con ngỡ ngàng vì Chúa đã chọn con!  Hôm nay xin Chúa giúp con theo sát Chúa hơn”.