Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 21:15-19

 

Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng… (Gio-an 21:18)

 

          Nghe những lời Chúa Giê-su nói với ông Phê-rô, có lẽ bạn nghĩ ngay đến việc Phê-rô bị đóng đinh vào thập giá.  Và đó cũng là lý do tốt!  Chúa Giê-su đã “ám chỉ ông Phê-rô sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa” (Gio-an 21:19).

          Nhưng ở đây cũng có một sứ điệp dành cho chúng ta nữa, nhất là khi chính chúng ta đã về già hoặc phải chăm sóc người thân yêu già cả của chúng ta.  Phê-rô không chỉ dang tay trên thập giá.  Nhưng ngài đã dang tay mỗi ngày khi phục vụ Giáo Hội cho đến cuối đời.

          Chắc chắn tuổi già không phải chỉ để đi dạo trong công viên.  Bạn không còn mạnh mẽ và nhanh nhẹn như lúc còn trẻ. Có lẽ bạn thấy khó nhớ được tên người khác hoặc khó theo dõi dòng suy luận.  Có lẽ bạn cần được giúp đỡ để lập lại chính những điều bạn đã dễ dàng đích thân trao đến người khác.  Có thể bạn phải chào thua một số việc bạn đã từng tự mình làm lấy trước đây, cùng với một số mơ ước không còn thực tế nữa đối với bạn lúc này.

          Nhưng bạn can đảm lên!  Tác giả Thánh Vịnh bảo đảm với bạn rằng tuy bạn “già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả” (Thánh Vịnh 92:15). Làm sao sinh hoa kết quả?  Bằng cách cố gắng mở lòng đón nhận những hình thức độc đáo của ân sủng dành cho bạn trong tuổi này của đời bạn.  Có lẽ bạn không làm được những việc bạn thường làm cho bản thân bạn, cho gia đình hoặc giáo xứ của bạn nữa.  Nhưng đừng để tình trạng ấy làm nặng lòng bạn.  Chúa không kết liễu bạn đâu.  Nhưng Chúa có những cơ hội khác được dự trữ nơi bạn.

          Thí dụ, khi bạn thấy mọi sự dường như đòi hỏi thời gian lâu dài hơn nữa và bạn không thể ôm đồm thật nhiều sinh hoạt trong ngày sống, thì có thể là Chúa muốn bạn hãy giản dị hóa đời sống của bạn.  Bạn hãy ráng chú ý vào những gì quan trọng nhất:  yêu thương và được yêu thương.  Nếu không thể làm nhiều cho gia đình hoặc bạn bè, bạn có thể phát huy một phương thức mới để trân trọng việc ở với họ hoặc giúp cho họ nâng tâm hồn lên khi họ cầu nguyện.  Ngay cả khi bạn phải tùy thuộc vào gia đình hay bạn bè thì lại càng giúp bạn biết được rằng hết thảy chúng ta đều lệ thuộc vào nhau tựa như các chi thể của nhiệm thể Chúa Ki-tô vậy.  Đúng thế, khi để cho người khác phục vụ bạn, bạn đang cho họ một cơ hội để trưởng thành!

          Giống như thánh Phê-rô, bạn có thể dang tay ra trước những người chung quanh khi bạn về già.  Chúa vẫn còn thật nhiều điều cho bạn làm!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn theo Chúa hôm nay và mọi ngày trong cuộc đời”.