Thứ Tư tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:11-19

 

Lời Cha là sự thật.  (Gio-an 17:17)

 

          Các bài đọc hôm nay có ẩn chứa một mã số nào để mở ra Nước Thiên Chúa không?  Trước hết, thánh Phao-lô nhắc đến một lời có thể “ban cho anh em được hưởng phần gia tài”, nhưng ngài không cho biết lời ấy là gì (Công Vụ Tông Đồ 20:32).  Rồi chúng ta thấy lời này âm vang khắp vũ trụ và đem lại sức mạnh cho dân Chúa (Thánh Vịnh 68:33-35).  Cuối cùng trong bài Tin Mừng, chúng ta nghe nói lời ấy có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi (Gio-an 17:12).

          Vậy lời ấy là gì?  Cuối cùng, lời ấy chính là Danh Chúa Giê-su.  Trong chương 1 sách Tin Mừng, thánh Gio-an khẳng định Chúa Giê-su chính là Lời của Thiên Chúa.  Sách Giáo lý Giáo Hội Công giáo dạy chúng ta rằng Danh Chúa Giê-su “chứa đựng mọi sự:  Thiên Chúa, loài người và toàn bộ kế hoạch tạo dựng và cứu độ” (2666).  Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, là Ngôi Lời ban cho chúng ta hết ơn này đến ơn khác.  Bạn có thể nói Người chính là mã số để mở ra Nước Thiên Chúa!

          Hơn nữa, điều này nghe giống như lý thuyết trừu tượng.  Riêng với bạn, điều này nghĩa là gì?  Đây là hai cách nhìn:

          Chúa Giê-su mặc khải cho bạn biết tình yêu Thiên Chúa.  Mỗi khi bạn gặp gỡ Chúa Giê-su qua Kinh Thánh, một điều đặc biệt là:  Người là Đấng đầy lòng thương xót.  Người rất cảm động vì yêu thương kẻ đói khát và mù lòa, kẻ tội lỗi và bị áp bức, kẻ đau yếu cũng như người mạnh khỏe, Chúa thương xót mọi người.  Chúa thương Giu-đa cũng như thương Phê-rô.  Người yêu thương người Rô-ma cũng như người Do-thái.  Người yêu thương các ông Pha-ri-sêu là những kẻ đã bách hại Người cũng như Người đã yêu thương các mục đồng đến thờ lạy Người.  Và Chúa yêu thương bạn nữa.

          Chúa Giê-su biểu lộ ân sủng của Thiên Chúa.  Trong các sách Tin Mừng, Chúa Giê-su không khi nào bỏ mặc người ta.  Người cho kẻ đói ăn.  Người chăn dắt kẻ lạc đường.  Người tha thứ kẻ phản bội.  Người phục hồi những tâm hồn đau khổ và giải thoát kẻ bị giam cầm.  Người còn dành cho cả kẻ thù cơ hội để tìm đến lòng xót thương và tình yêu đã biến đổi tâm hồn những kẻ chung quanh Người.  Và chính ân sủng ấy cũng sẵn sàng dành cho bạn nữa.

          Nhờ Chúa Giê-su, tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa đã sẵn sàng cho chúng ta.  Bạn cần ân sủng để làm gì?  Có lẽ bạn cần đến bình an của Chúa để không còn phải lo lắng nữa.  Hoặc để giúp bạn trở nên dễ thương và am hiểu hơn đối với con cái bạn.  Dù là gì đi nữa, Ngôi Lời của Thiên Chúa vẫn không khi nào bỏ rơi hoặc để bạn phải chiến đấu một mình.  Nơi Chúa Giê-su, bạn có mọi ân sủng và tình yêu cần thiết.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Ngôi Lời của Thiên Chúa, con chúc tụng Chúa đã đem con vào Nước Thiên Chúa!”