Chúa Nhật Lễ Lá

Suy niệm Phi-líp-phê 2:6-11

 

Mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa.  (Phi-líp-phê 2:6)

 

          Hôm nay là một trong những này quan trọng nhất trong năm.  Đó là ngày chúng ta chăm chú nhìn ngắm Chúa Giê-su trút bỏ vinh quang trên thập giá vì chúng ta và vì phần rỗi chúng ta.  Đó là ngày để tôn vinh Đấng đã dành hết cuộc đời để cho đi, chứ không thu vén, Đấng chữa lành và phục hồi, chứ không gây chia rẽ thù hằn.  Đó là ngày chúng ta ngợi khen Chúa Giê-su đã chiến thắng tội lỗi và sự chết nhờ hành vi hoàn toàn yêu thương và hiến tế.

          Nhờ khiêm nhường và vâng phục, Chúa Giê-su đã xóa đi nỗ lực kiêu căng của A-đam là muốn trở thành Thiên Chúa cũng như mọi nỗ lực của con cháu A-đam muốn làm giống như vậy.  Chúa Giê-su đã cho thấy đường lên thiên đàng không phải là do sức riêng chúng ta và phấn đấu chống lại nhau.  Thiên đàng không phải là điều chúng ta mua được hoặc là vương quốc chúng ta chinh phục.  Không phải, cái chết của Chúa Giê-su trên thập giá chứng tỏ rằng đường lên thiên đàng là điều chúng ta lãnh nhận được nhờ ân sủng chứ không phải tự mình sở hữu.

          Điều này nghe có vẻ vĩ đại và anh hùng khiến chúng ta nghĩ rằng nó ở ngoài tầm tay chúng ta.  Nhưng thật ra là như vậy đó.  Chúa nhìn thấy hết mọi hành vi hy sinh, mọi quyết định đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu riêng của chúng ta, mọi quyết định từ bỏ chính mình của chúng ta.  Khi chúng ta bỏ thì giờ ra để giúp đứa con làm bài toán của nó, Chúa thấy hết.  Khi chúng ta chú ý la891ng nghe người vợ nói với chúng ta về một ngày vất vả, mặc dù ngày của chúng ta cũng không có gì tốt hơn, Chúa thấy hết.  Khi chúng ta kéo cửa kính xe xuống và trao cho người ăn xin chút thức ăn hay chút tiền, Chúa thấy hết.  Người thấy hết những hành vi ấy và Người thưởng công.

          Mỗi hành vi hy sinh là một phản ánh thập giá.  Vì thế, mọi hành vi hy sinh làm ấm lòng Thiên Chúa Cha, nên Người nâng cao chúng ta lên cao hơn một chút giống như Chúa Giê-su đã nâng chúng ta lên.

          Vậy hôm nay bạn hãy chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su và để tình yêu hy sinh của Người thúc đẩy bạn trở nên giống như Người hơn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì thánh giá của Chúa!  Lạy Chúa, xin dạy con theo bước đường tình yêu của Chúa”.