Thứ Bảy Tuần Thánh – Vọng Phục Sinh

 

Suy niệm Sáng Thế 1:1 – 2:2

 

Lúc khởi đầu  (Sáng Thế 1:1)

 

           Đêm hôm nay chúng ta trở lại với thuở ban đầu.  Khi suy niệm về việc Chúa Giê-su chịu đóng đinh và chịu chết, khi nao nức chờ đợi cuộc phục sinh của Người, chúng ta cảm nhận rằng một điều gì mới mẻ sắp xảy đến.  Chúng ta đứng ở khúc quặt của tất cả lịch sử, ở thời điểm quan trọng khi Chúa Giê-su vượt qua từ sự chết đến sự sống và làm cho mọi sự nên mới.

          Vẫn chưa đủ để lấp đầy quá khứ.  Trong một bài giảng cho Thứ Bảy Tuần Thánh, Chúa Giê-su được mô tả như đang đi xuống địa ngục để cứu thoát A-đam và E-va.  Người bảo họ:  “Kẻ thù đã đưa các con ra khỏi thiên đàng trần gian này.  Ta sẽ phục hồi cho các con thiên đàng ấy, nhưng Ta sẽ cho các con ngai vàng ở trên thiên đàng.  Ta đã cấm các con ăn trái cây chỉ tượng trưng cho sự sống, nhưng hãy xem, giờ đây chính Ta là sự sống đang ở với các ngươi”.  Không phải chỉ là sửa lại, nhưng Chúa Giê-su đã đem mọi tạo vật mới lên một mức độ mới!

          Chính phụng vụ lễ Vọng Phục Sinh dẫn đưa chúng ta vào mầu nhiệm của cuộc tạo dựng mới này.  Ngọn lửa mới được đốt lên, và một cây nến Phục Sinh mới được thắp sáng.  Rồi giáo dân di chuyển từ tối tăm tới ánh sáng, khi chúng ta lấy ngọn lửa Phục Sinh ấy thắp lên ngọn nến của mình.  Nước thánh mới cũng được làm phép, rồi nhờ nước phép đó các tân tòng được đem vào Giáo Hội.  Phải, Chúa Giê-su đang làm cho mọi sự nên mới!

          Sự mới mẻ này lan tới cuộc sống chúng ta.  Chúa Giê-su tái tạo và phục hồi một thế giới đã bị tội lỗi đảo lộn, và Chúa cũng tái tạo mỗi người chúng ta nữa.  Người là Đấng đã phán ra lời để tạo dựng vũ trụ, giờ đây nói lời chữa lành và thánh hóa đời sống chúng ta.  Người không chắp vá, nhưng ban cho chúng ta toàn bộ một khởi đầu mới.

          Vậy hôm nay bạn hãy dành thì giờ để cầu nguyện về việc tạo dựng mới.  Trong ngày này, khi nhà tạm mở cửa và trống rỗng, bạn hãy cùng với Giáo Hội chờ đợi trong thinh lặng.  Một điều gì mới, một điều gì tuyệt vời, một điều gì tốt đẹp sắp sửa bừng nở.  Ánh sáng của nó sẽ chiếu tỏa toàn thế giới.  Sức mạnh của nó sẽ cứu thoát người ta khỏi bóng tối tăm tội lỗi.  Đúng vậy, thậm chí bạn còn được chỗi dậy trong một cách thức mới và đầy phấn khởi.  Chúa Giê-su sắp sống lại từ kẻ chết.  Bạn hãy để Người kéo bạn lên thiên đàng với Người.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa tái tạo con!  Xin Chúa đem con từ cõi chết về cõi sống, từ xáo trộn trở về với trật tự, từ tối tăm về với ánh sáng.  Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa!”