Thứ Năm Tuần Thánh

 

Suy niệm Gio-an 13:1-15

 

Chúa Giê-su biết giờ của Người đã đến.  (Gio-an 13:1)

 

          Đó là giờ.  Suốt Tin Mừng Gio-an, chúng ta đọc thấy “giờ của Chúa Giê-su chưa đến” (Gio-an :4).  Chính Chúa Giê-su cũng nói lời này mấy lần.  Đúng thế, đó là lời Chúa Giê-su xin lỗi Mẹ Ma-ri-a trong tiệc cưới tại Ca-na.  Nhưng hiện giờ, hôm nay, giờ của Người đã tới, và Người biết rõ điều ấy. 

          Đây là dấu hiệu chúng ta cần đặc biệt lưu ý.  Chúa Giê-su hoàn toàn ý thức rằng sứ mệnh của Người sắp được hoàn tất.  Người biết Người sắp sửa “rời thế gian này mà về cùng Chúa Cha” (Gio-an 13:1).  Tư tưởng này của Chúa Giê-su mang ý nghĩa khẩn cấp.  Nó nhấn mạnh rằng chính chúng ta cũng sắp chứng kiến những hành động và lời nói cuối cùng của Người.  Vậy chúng ta hãy tự hỏi:  “Chúa Giê-su làm gì với giờ này?  Người nói gì?”

          Các bài đọc hôm nay không cho chúng ta nhiều câu đối thoại, nhưng cho chúng ta những hình ảnh sống động và đáng ghi nhớ của Chúa Giê-su.  Người đã rửa chân cho các môn đệ, thậm chí cho cả Giu-đa kẻ phản bội nữa.  Người đã cùng họ ăn mừng lễ Vượt Qua như việc báo trước cuộc Tử nạn và đau khổ của Người.  Người đã hiến cho họ chính Mình và Máu Người trong cuộc cử hành Thánh Thể đầu tiên.

          Chính tình yêu đã thúc đẩy những hành động này, giống như đã gợi cho Chúa Giê-su nói lên lời.  Đó là tình yêu muốn cứu vớt kẻ hư mất, tình yêu đổ tràn ra để chúng ta được tha thứ.  Đó là tình yêu không khi nào tra hỏi, không khi nào nhường bước và không khi nào thất bại.

          Những gì Chúa Giê-su muốn tỏ ra cho các môn đệ Người thì Người cũng muốn tỏ ra cho bạn nữa.  Cho nên bạn hãy cố gắng đặt mình vào khung cảnh Tin Mừng.  Thử tưởng tượng bạn đang ở phòng Tiệc Ly khi Chúa Giê-su bắt đầu rửa chân cho các môn đệ.  Người muốn họ biết rằng Người yêu thương họ ngay lúc này cũng như trước kia.  Người cũng muốn họ ghi nhớ cử chỉ  này trong những ngày sắp tới, để họ có thể vững mạnh trong tình yêu, thậm chí cả khi Chúa chịu treo trên thập giá.

          Bạn sẽ nghe đoạn Tin Mừng này trong Thánh lễ tối nay khi Tam Nhật Thánh bắt đầu.  Hãy hết sức chú ý tới bài Tin Mừng.  Cố gắng hiểu được tình yêu bao la của Chúa Giê-su.  Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn những soi sáng mới.  Hãy khiêm nhường lãnh nhận ân sủng Chúa ban cho bạn đêm nay, tức tình yêu Người dành cho mọi người đến ngày tận thế.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã yêu thương các bạn hữu Chúa cho đến cùng.  Con cám ơn Chúa vì lòng Chúa yêu thương con”.