Thứ Tư Tuần Thánh

Suy niệm I-sai-a 50:4-9

 

Đức Chúa đã mở tai tôi, để tôi lắng nghe như một người môn đệ.  (I-sai-a 50:4)

 

          Chúng ta hãy bắt đầu với một ít câu hỏi dành cho các cha mẹ bằng cách trả lời đúng hay sai.

          Đúng hay sai:  Khi con cái tôi có điều khó khăn đến với tôi, tôi lắng nghe rồi mau chóng nói lời khôi hài hoặc đổi đề tài, nghĩa là làm bất cứ gì để giúp cho đầu óc chúng thảnh thơi.

          Đúng hai sai:  Khi con cái tôi chia sẻ với tôi khó khăn của chúng, tôi bảo chúng đừng lo; mọi sự rồi sẽ đâu vào đó.

          Đúng hay sai:  Khi con cái tôi nói với tôi rằng chúng đang bối rối, tôi lập tức cố gắng giúp cho chúng một vài đề nghị hữu ích.

          Nếu bạn trả lời “đúng” cho bất cứ câu hỏi nào, có lẽ bạn cần xét lại cách lắng nghe của bạn.  Các nghiên cứu cho thấy rằng các câu trả lời trên có khuynh hướng là không giúp ích gì cả về lâu về dài.  Chúng có thể cho những giải quyết mau lẹ, nhưng chúng cũng có thể làm cho con cái không sao cởi mở đủ để đối diện với điều thưc sự làm chúng khó chịu.

          Một trong những công việc quan trọng nhất cha mẹ phải đối diện, đó là phải làm người lắng nghe đầy yêu thương và thận trọng.  Lắng nghe cho con cái thấy rằng chúng nó thật quan trọng đối với bạn.  Cho chúng thấy rằng bạn chăm lo cho chúng. Thận trọng lắng nghe cũng giúp bạn gác lại công việc của bạn cũng như những xét đoán của bạn một chút, để bạn có thể đặt mình trong hoàn cảnh của con cái.

          Giống như Chúa đã làm cho vị ngôn sứ trong bài đọc 1 hôm nay, Người luôn mở tai chúng ta, cho cả chúng ta lẫn con cái Người ban cho chúng ta.  Đồng thời Người xin chúng ta hãy công tác với Người để chúng ta có thể trở thành những người biết lắng nghe.  Đây là một ít bước để bạn xét lại:

          Bạn hãy để ý đến con cái.  Hãy xem có những dấu hiệu nào trong lời nói cũng như hành động của chúng cho thấy chúng đang có một cuộc phấn đấu.

          Khi bạn cảm nhận con bạn đang bị áp lực, bực bội, thu mình lại hoặc hung hãn, bạn hãy hỏi chúng xem có gì trục trặc không, rồi lắng nghe.  Tránh những câu trả lời ngắn.  Đừng ngắt lời chúng, đừng lập đi lập lại hay cố làm cho mọi sự êm xuôi.

          Hãy cố gắng nghe cả những điều chúng đang nói lẫn những điều chúng đang muốn nói.  Cũng lưu ý đến cả những điều chúng không nói nữa.

          Nếu con cái bạn thấy bạn thực sự lắng nghe, chúng sẽ cảm thấy thoải mái nói thêm.  Rồi khi chúng nói, chúng sẽ tự mình tìm được câu giải đáp, nhưng câu giải đáp giúp chúng gần Chúa hơn.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con lắng nghe, nghe Chúa và nghe những người thân”.