Thứ Bảy sau Lễ Tro

Suy niệm Lu-ca 5:27-32

 

Đức Giê-su trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế.  (Lu-ca 5:27)

 

          Ở phần trước của chương này, chúng ta đọc thấy Chúa Giê-su kêu gọi các môn đệ đầu tiên là ông Gia-cô-bê, Gio-an và Si-môn Phê-rô.  Những người này sẽ đi theo Chúa Giê-su trong ba năm trời.  Họ phải là những người bạn thân nhất của Người.  Cùng với chín anh em khác, họ làm thành Nhóm Mười Hai, những viên đá nền móng của Giáo Hội Chúa.

          Giờ đây chúng ta hãy trở lại với câu chuyện Tin Mừng hôm nay.  Ông Lê-vi đang miệt mài với công việc của ông tại trạm thu thuế thì Chúa Giê-su xuất hiện và nói:  “Anh hãy theo tôi!” (Lu-ca 5:27).  Đó là một việc khởi đầu sám hối thật mạnh dạn!  Nhưng ông Lê-vi còn tiếp tục khởi đầu ấy bằng một cử động cũng mạnh dạn không kém:  ông đứng dậy và bỏ lại mọi sự để đi theo Chúa.

          Có điều gì đó khiến người ta thắc mắc về việc Chúa Giê-su gọi ông Lê-vi.  Bước vào lãnh vực của một kẻ thu thuế, Chúa không đòi hỏi Anh phải sám hối!  Mặc dù Người có lý khi làm như vậy, nhưng Người lại mời gọi ông:  Anh hãy theo tôi.  Chúa Giê-su không lùng kiếm một kẻ trở lại, nhưng tìm một người bạn đồng hành.  Người đã mời ông Lê-vi bước vào những đan dệt tạo thành một tình bạn khắng khít với Người.  Cho nên ông Lê-vi đã cảm động đến nỗi không những ông chấp nhận lời mời, mà còn mở một bữa tiệc để ăn mừng quyết định của ông và đã chọn Chúa Giê-su làm vị khách danh dự.

          Khi tìm cách tôn vinh Chúa một cách đặc biệt trong mùa Chay này, giống như cách ông Lê-vi đã tôn vinh Người khi ông mở tiệc, bạn hãy nhớ rằng Chúa Giê-su đã tìm kiếm bạn và tôn vinh bạn trước rồi!  Người đã cố ý và ưu ái xâm nhập thế giới của bạn để xin bạn hãy đến và theo Người.  Đó là dấu hiệu nói lên vinh dự đáng ăn mừng!

          Lại nữa, Chúa Giê-su còn tìm kiếm bạn và tôn vinh bạn mỗi ngày, mời gọi bạn tiến vào một tình bạn ngày càng sâu đậm hơn.  Người luôn đáp lại những lời cầu nguyện của bạn và gửi đến những sứ điệp yêu thương cho bạn.  Người không kể bạn như một kẻ trở lại, nhưng ăn mừng vì có bạn làm người đồng hành.  Người thực sự vui sướng vì có bạn!  Có lẽ bạn nghĩ tới việc dành thêm thời giờ và nghị lực để theo Người trong mùa Chay này như cách thức bạn mở tiệc mừng Người và tôn Người làm vị khách danh dự.  Người rất vui đón nhận nghĩa cử này và gọi bạn là bạn của Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cho con thấy ân huệ Chúa dành cho con!  Con sẽ theo Chúa đi tới bất cứ nơi nào Chúa đến”.