Thứ Năm sau Lễ Tro

Suy niệm Đệ Nhị Luật 30:15-20

 

Chọn được sống… (Đệ Nhị Luật 30:19)

 

          Dân Ít-ra-en chuẩn bị vào Đất Hứa.  Bốn mươi năm chờ đợi và lang thang cuối cùng đã chấm dứt.  Ông Mô-sê đang chuẩn bị cho dân chúng bước sang một khúc quanh mới trong lịch sử của họ:  thời gian Thiên Chúa sẽ đem họ vào miền đất chảy sữa và mật ong.

          Vậy đứng trước toàn dân Ít-ra-en, ông Mô-sê đưa ra cho họ một thách đố quan trọng họ chưa bao giờ nghe.  Họ muốn chọn được sống bằng cách tuân theo những lệnh truyền của Thiên Chúa?  Hay chọn phải chết nếu sống theo đường lối của họ cũng như của những dân tộc chung quanh họ?

          Thách đố này không phải từ nơi nào khác.  Ông Mô-sê đã tốn bao thì giờ nhắc nhở họ về mọi việc Chúa đã thực hiện.  Ông nhắc nhở họ là Chúa đã giải phóng họ khỏi Ai-cập và tiếp tục che chở họ.  Ông nói đến man-na rơi xuống buổi sáng và chim cút bay đến buổi chiều.  Ông bảo họ rằng ngay đến áo quần họ mặc đang khi lang thang trong sa mạc cũng không sờn rách.  Nhưng bây giờ đã đến lúc dân chúng phải tự mình quyết định sống dưới sự che chở của Thiên Chúa.  Man-na sẽ hết, cả chim cút cũng vậy.  Những quan phòng lạ lùng của Thiên Chúa sẽ chấm dứt để họ có thể lựa chọn lối sống, đường lối tuân phục và trung thành.

          Hôm nay Chúa đang đứng trước mặt chúng ta và ban cho chúng ta cùng một lời kêu gọi và lời hứa.  Người đang đòi chúng ta phải lựa chọn được sống chứ không phải chết.  Người đang muốn chúng ta hãy sống theo lệnh truyền của Người và chia sẻ với nhau tình yêu của Người.  Rồi Người hứa với chúng ta rằng nếu chúng ta sống như vậy, Người sẽ ở với chúng ta để làm cho chúng ta được mạnh mẽ và đưa chúng ta vào trong sự hiện diện của Người.

          Thiên Chúa chúng ta đã thực hiện rất nhiều phép lạ cho chúng ta:  Người đã sống lại từ kẻ chết;  Người đã mở cửa thiên đàng cho chúng ta;  Người đã cho chúng ta được tràn đầy Thánh Thần;  Người đã ban cho chúng ta mọi ân huệ và phúc lành cần thiết cho ngày sống của chúng ta.

          Giờ đây là lúc chúng ta chọn lựa.  Chúng ta sẽ chọn được sống trong sự hiện diện của Người và cảm nghiệm tình yêu của Người?  Hay chúng ta sẽ chọn lựa cái chết và sống một đời cô độc lẻ loi?

 

          “Lạy Cha, Cha là chủ sự sống của con.  Con chọn lựa đón nhận Cha hôm nay.  Con chọn theo Cha và lắng nghe tiếng Cha.  Cảm tạ Cha đã gọi con và cho con được đầy tràn tình yêu vô bờ của Cha”.